ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Arama ve Kurtarmada İlkyardım I SSİ207 GÜZ 1+1 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İlkyardım için olay yerinde gerekli değerlendirmeleri yapar
  2-İlkyardım sınıflandırmalarını yapar
  3-Çok sayıda yaralı arasında öncelik belirler
  4-İlaç kullanmama ve tedaviye yönelik hareketlerden sakınır
  5-Sağlık personelinin görevini kolaylaştırıcı ortamı hazırlar
  6-Acil durumlarda yürütülecek iş ve sıralama prensiplerini uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0177
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Arama kurtarma genel bilgiler K1-K2
  2 İlk Yardım Ana ilkeleri ve hedefleri K1-K2
  3 İlkyardım kavramı K1-K2
  4 İlkyardımın temel uygulamaları K1-K2
  5 Vücudu oluşturan yapılar ve işleyiş sistemi K1-K2
  6 Yaşamsal bulgular ve normal değerler K1-K2
  7 Müdahale gerektiren haller K1-K2
  8 Ara Sınav
  9 Müdahale gerektiren haller K1-K2
  10 Müdahale gerektiren haller ve uygulama teknikleri K1-K2
  11 Triyaj K1-K2
  12 Temel yaşam desteği (Solunum) K1-K2
  13 Temel yaşam desteği (Kalp Durması) K1-K2
  14 Şok durumunda ilkyardım K1-K2
  15 Arama Kurtarmada İlk Yardımın Önemi K1-K2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi: Oğuzhan ACIBUNAR
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Duran Anayurt

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K-1 Yüksel S., Cücen Z., İlk Yardım ve Temel Uygulamalar,(2011), Nobel Yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap K-2 Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, Sağlık Bakanlığı, 2011,
  Dersin Amacı Arama kurtarma çalışmalarında ilkyardım gerektiren durumlarda temel bilginin aktarılmasıdır. Tıbbi müdahale gerçekleşinceye kadar hastaya veya yaralıya doğru ve hızlı müdahaleyi amaçlar. Öğrenciler T.C. Sağlık Bakanlığı kontrolünde yürütülen ilkyardım sertifikası eğitimi için ön hazırlığı edinmiş olur.
  Dersin İçeriği Arama kurtarma genel bilgiler, Ana ilkeler ve hedefler, İlkyardım kavramı, İlkyardımın temel uygulamaları, Vücudu oluşturan yapılar ve işleyiş sistemi, Yaşamsal bulgular ve normal değerler, Müdahale gerektiren haller, Müdahale teknikleri, Triyaj, Temel yaşam desteği (Solunum), Temel yaşam desteği (Kalp Durması), Şok durumunda ilkyardım
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar. 2
  2 Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir. 3
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir. 2
  6 İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir. -
  7 Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir. 4
  8 Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir. -
  9 Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar. 4
  10 İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir. 4
  11 Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder. -
  12 Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır. -
  13 Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır. 2
  14 Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir. 4
  15 Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster