ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Arama ve Kurtarmada İlkyardım II SSİ208 BAHAR 1+1 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İlkyardım için olay yerinde gerekli değerlendirmeleri yapar,
  2-İlkyardım sınıflandırmalarını yapar,
  3-Çok sayıda yaralı arasında öncelik belirler,
  4-İlaç kullanmama ve tedaviye yönelik hareketlerden sakınır,
  5-Sağlık personelinin görevini kolaylaştırıcı ortamı hazırlar,
  6-Acil durumlarda yürütülecek iş ve sıralama prensiplerini uygular,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler20177
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   85
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,83 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kanamalarda ilkyardım K1-K2
  2 Kanamalarda ilkyardım K1-K2
  3 Yaralanmalarda ilkyardım K1-K2
  4 Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım K1-K2
  5 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım K1-K2
  6 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım K1-K2
  7 Bilinç bozukluklarında ilkyardım K1-K2
  8 Ara Sınav
  9 Bilinç bozukluklarında ilkyardım K1-K2
  10 Zehirlenmelerde ilkyardım K1-K2
  11 Zehirlenmelerde ilkyardım K1-K2
  12 Boğulmalarda ilkyardım K1-K2
  13 Havale, sara krizi ve hayvan saldırılarında ilkyardım K1-K2
  14 Yaralı taşıma teknikleri K1-K2
  15 Arama Kurtarma Tatbikatı K1-K2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi: Oğuzhan ACIBUNAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1 Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, Sağlık Bakanlığı, 2011,
  Yardımcı Kitap K2 Halk Yaşam, Hasta Ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Mısırlı Matbaası, 1992
  Dersin Amacı Arama kurtarma çalışmalarında ilkyardım gerektiren durumlarda temel bilginin aktarılmasıdır. Tıbbi müdahale gerçekleşinceye kadar hastaya veya yaralıya doğru ve hızlı müdahaleyi amaçlar. Öğrenciler T.C. Sağlık Bakanlığı kontrolünde yürütülen ilkyardım sertifikası eğitimi için ön hazırlığı edinmiş olur.
  Dersin İçeriği Kanamalarda ilkyardım, Yaralanmalarda ilkyardım, Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım, Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Bilinç bozukluklarında ilkyardım, Zehirlenmelerde ilkyardım, Zehirlenmelerde ilkyardım, Boğulmalarda ilkyardım, Havale, sara krizi ve hayvan saldırılarında ilkyardım, Yaralı taşıma teknikleri,
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar. -
  2 Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir. -
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir. 3
  6 İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir. -
  7 Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir. 2
  8 Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir. 3
  9 Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar. -
  10 İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir. -
  11 Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder. -
  12 Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır. -
  13 Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır. 3
  14 Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir. 4
  15 Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster