ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Afet Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri SSİ212 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uzaktan algılamanın özelliklerini öğrenip uygular
  2-Afet ve acil durumlarda harita okuma ve analizleri yapar
  3-Coğrafi durumu değerlendirerek riskleri ve tehlikeleri yorumlar
  4-Coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak müdahale ekibine yardımcı olur
  5-Müdahale safhasında bilgi sistemleriyle daha etkin olur
  6-Afet ve acil durum öncesinde bu konuda önemli raporlar hazırlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Coğrafi bilgi sistemi kavramı ve kapsamı K1
  2 Uzaktan algılamaya giriş K1
  3 Elektromanyetik enerji ve uzaktan algılama K1
  4 Pasif ve aktif sistemler K1
  5 Platformlar ve özellikleri K1
  6 Görüntü analizleri K1
  7 Görüntü analizleri K1
  8 Ara Sınav
  9 Görüntü analizleri K1
  10 Potansiyel tehlike alanlarının belirlenmesi K1
  11 Potansiyel kentsel gelişme alanlarının belirlenmesi K1
  12 CBS yazılımları K1
  13 CBS veri transferi K1
  14 QGIS tanıtım K2
  15 QGIS Uygulama K2
  Ön Koşul Yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Mehmet Salih YILDIZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Sedat ÇAT
  Kaynaklar K1-Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, Hüseyin TUROĞLU, Çantay Kitapevi, 2008
  Yardımcı Kitap K2-Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılım Uygulamaları, AOF, 2015
  Dersin Amacı Uzaktan algılama kavramı, elektromanyetik spektrum, aktif ve pasif algılayıcılar, platformalar ve özellikleri, görüntü analizleri, farklı uzaktan algılama uygulamaları, veri transferi konularında öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini arttırarak, afet ve acil durumlarda bilgilerini uygulayabilir seviyeye getirmek.
  Dersin İçeriği Coğrafi bilgi sistemi kavramı ve kapsamı, Uzaktan algılamaya giriş, Elektromanyetik enerji ve uzaktan algılama, Pasif ve aktif sistemler, Platformlar ve özellikleri, Görüntü analizleri, Potansiyel tehlike alanlarının belirlenmesi, CBS yazılımları, CBS veri transferi, QGIS Tanıtım, QGIS Uygulama
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar. 2
  2 Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir. -
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma -
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma -
  5 Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir. 4
  6 İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir. -
  7 Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir. 3
  8 Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir. -
  9 Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar. -
  10 İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir. -
  11 Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder. 4
  12 Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır. 4
  13 Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır. 3
  14 Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir. -
  15 Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster