ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hukuk Başlangıcı TUR109 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hukuk kurallarını ve diğer toplumsal düzen kurallarını açıklar.
  2-Hukukun kaynaklarını sınıflandırır.
  3-Kamu ve özel hukukun dallarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje3011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hukuk Kavramı, Toplum Düzeni ve Toplum Düzenini Sağlayan Kurallar, Hukukun Amacı-Tanımı ve Unsurları, Hukukla İlgili Çeşitli Kavramlar K1-BÖLÜM-1
  2 Müeyyide ve Kanunlaştırma Kavramı K1-BÖLÜM-1
  3 Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi K1-BÖLÜM-1
  4 Hukukun Bölümleri: Kamu Hukukunun Dalları (Anayasa Hukuku) K1-BÖLÜM-2
  5 Kamu Hukukunun Dalları (Anayasa Hukuku) K1-BÖLÜM-2
  6 Kamu Hukukunun Dalları (İdare Hukuku) K1-BÖLÜM-2
  7 Kamu Hukukunun Dalları (Ceza Hukuku, Yargılama Hukuku, Devletler Umumi Hukuku ve Mali Hukuk) K1-BÖLÜM-2
  8 Ara Sınav
  9 Özel Hukukun Dalları: Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku) K1-BÖLÜM-2
  10 Özel Hukukun Dalları: Medeni Hukuk (Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku) K1-BÖLÜM-2
  11 Karma Nitelikli Hukuk Dalları K1-BÖLÜM-2
  12 Hukukun Kaynakları K1-BÖLÜM-3
  13 Hukuku İlişkiler K1-BÖLÜM-4 YK1-BÖLÜM-5, BÖLÜM-6
  14 Hukuku Uyuşmazlıklar K1-BÖLÜM-5
  15 Yargı Organları K1-BÖLÜM-5
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ayhan Dağdeviren

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar K1. Andaç, F. (2017). Hukukun Temel Kavramları (6. Baskı). Detay Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. Özkorkut, K. (2018). Hukukun Temel Kavramları. U. Aydın, E. Sütken (ed.), Hukuki İlişkiler ve Haklar (93-117 s.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. YK2. Özkorkut, K. (2018). Hukukun Temel Kavramları. U. Aydın, E. Sütken (ed.), Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması (118-146 s.). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere temel hukuk bilgilerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde hukuk kavramı, toplum düzeni ve toplum düzenini sağlayan kurallar, hukukun amacı-tanımı ve unsurları, hukukla ilgili çeşitli kavramlar, müeyyide ve kanunlaştırma kavramı, hukuk sistemleri ve Türk hukuk sistemi, hukukun bölümleri: kamu hukukunun dalları (anayasa hukuku), kamu hukukunun dalları (idare hukuku), kamu hukukunun dalları (ceza hukuku, yargılama hukuku, devletler umumi hukuku ve mali hukuk), özel hukukun dalları: medeni hukuk (şahsın hukuku), özel hukukun dalları: medeni hukuk (aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku), karma nitelikli hukuk dalları, hukukun kaynakları, hukuku ilişkiler, hukuku uyuşmazlıklar ve yargı organları konuları yer almaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 5
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. 3
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 2
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster