ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ticari Matematik TUR111 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yüzde tutarını, yüzde payını ve temel sayıyı hesaplar. İç ve dış yüzde hesabını öğrenilmesi
  2-Oranlı bölme problemlerinin öğrenilmesi. Şirket hesaplarında basit oranlı bölme ve bileşik oranlı bölme problemlerinin kavranılması.Kafes metodu ile karışım problemlerinde ortalama fiyatın öğrenilmesi. Bileşim problemlerini ayar hesabını, külçe ayarının değiştirilmesinin öğrenilmesi.
  3-Alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kar, brüt kar kavramlarının öğrenilmesi. Faizle ilgili temel kavramların, faiz hesaplarının ve iskonto hesaplarının öğrenilmesi.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler3011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 3011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yüzde Hesapları K:1 -Bölüm 1
  2 Yüzde Hesapları K:1 -Bölüm 1
  3 Oranlı Bölme ve Şirket Hesapları K:1-Bölüm4
  4 Oranlı Bölme ve Şirket Hesapları K:1-Bölüm5
  5 Karışım;Bileşim ve Alaşım Hesapları K:1-Bölüm6
  6 Karışım;Bileşim ve Alaşım Hesapları K:1-Bölüm7
  7 Alış, Maliyet, Satış ve Kar Hesapları K:1-Bölüm2
  8 Ara Sınav
  9 Alış, Maliyet, Satış ve Kar Hesapları K:1-Bölüm3
  10 Basit Faiz Hesapları K:1-Bölüm8
  11 Basit Faiz Hesapları K:1-Bölüm8
  12 Basit Faiz Hesapları K:1-Bölüm9
  13 Bileşik Faiz Hesapları K:1-Bölüm10
  14 İskonto Hesapları K:1-Bölüm11
  15 İskonto Hesapları K:1-Bölüm11
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Gönül Göker

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Kaynaklar K: 1 Çokgüngör, H. Ö. (2010) Ticari Matematik, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi: İstanbul
  Yardımcı Kitap K. 2Aydın, N. ve Coşkun, M. (2016). Ticari Matematik, 3. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  K: 3 Arslan, S. (2014). Ticari Matematik, 5. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
  K: 4 Öztürk, E. (2009). Ticari Matematik Problemleri, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  K: 5 Unutulmaz, O. (2008). Uygulamalı Temel Matematik 1, 3. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için gerekli ve yeterli matematik bilgisine sahip olabilmek. Meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.
  Dersin İçeriği Yüzde Hesapları, Alış, Maliyet, Satış ve Kar Hesapları,Karışım;Bileşim ve Alaşım Hesapları,Oranlı Bölme ve Şirket Hesapları, Basit Faiz Hesapları, Bileşik Faiz Hesapları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. 5
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. 4
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 4
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster