ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm İşletmeciliği TUR102 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genel işletmecilik bilgisine sahip olur.
  2-Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar.
  3-Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
  4-Dünya`da ve Türkiye`de turizminin dünü bugünü ve yarını hakkında bilgi sahibi olur.
  5-Teknolojik değişimlerin turizm endüstrisini nasıl etkilediğini kavrar.
  6-Turizm işletmelerinin turizm endüstrisi için önemini kavrar.
  7-Turizm işletmelerinin temel örgütsel yapısını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler04520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 60000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletmecilik ve Turizm İşletmeciliği
  2 Konaklama İşletmeciliği
  3 Yiyecek - İçecek İşletmeciliği
  4 Seyahat İşletmeciliği
  5 Rekreasyon İşletmeciliği
  6 Ulaştırma İşletmeciliği
  7 Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon
  8 Ara Sınav
  9 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
  10 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış
  11 Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi
  12 Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Yönetimi
  13 Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk ve Etik
  14 Turizmin Geleceği
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Akova, O., Kızılırmak, İ. ve Tanrıverdi, H. (2015). Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Timur, A. ve Bardakoğlu, Ö. (2015). Turizm İşletmeciliği, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Cook, R.A., Hsu, C.H.C. ve Marqua, J.J. (2016). Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği (Çev Edit. Tuna, M.), 5. Basımdan Çeviri. Ankara: Nobel Yayınları.
  Altıntaş, V., Akbaba, A., Öter, Z. ve Güler, M.E. (2017). Turizm İşletmeciliği: Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Page, S.J. (2016). Turizm İşletmeciliği, (Çev. Edit.Öter, Z.), 5. Basımdan Çeviri. Ankara: Nobel Yayınları.
  Pırnar, İ. (2011). Uluslararası Turizm İşletmeciliği, 1. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
  Dersin Amacı Turizm işletmelerinin özelliklerini ve turizm işletmelerinin yönetim ve organizasyon yapılarını açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek dersin içeriğinde İşletmecilik ve Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Yiyecek - İçecek İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Rekreasyon İşletmeciliği, Ulaştırma İşletmeciliği, Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi, Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Yönetimi, Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk ve Etik ve Turizmin Geleceği konuları yer almaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 4
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. 4
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 5
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. 3
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. 4
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 4
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster