ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi TUR106 BAHAR 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizm işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
  2-Turizm işletmelerinde finansal analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur.
  3-Mamul maliyetini unsurlarına ayırarak incelemeyi kavrar.
  4-Birim mamul maliyetinin hesaplanması için maliyet hesaplama sistemi oluşturur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler102510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Maliyet Muhasebesine Giriş
  2 Maliyet Muhasebesi İle İlgili Bilgiler
  3 Konaklama İşletmeleri Muhasebe İşlemleri
  4 Konaklama İşletmeleri Muhasebe İşlemleri
  5 Yiyecek - İçecek İşletmeleri Muhasebe İşlemleri
  6 Yiyecek - İçecek İşletmeleri Muhasebe İşlemleri
  7 Seyahat İşletmeleri Muhasebe İşlemleri
  8 Ara Sınav
  9 Seyahat İşletmeleri Muhasebe İşlemleri
  10 Rekreasyon İşletmeleri Muhasebe İşlemleri
  11 Rekreasyon İşletmeleri Muhasebe İşlemleri
  12 Ulaştırma İşletmeleri Muhasebe İşlemleri
  13 Ulaştırma İşletmeleri Muhasebe İşlemleri
  14 Uygulama
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Karakaya, M. (2011). Maliyet Muhasebesi, 4. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
  Usal, A. ve Kurgun, O. A. (2009). Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri, 3. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Ayaz, N. ve Akay, B. (2016). Turizm İşletmelerinde Maliyetler ve Kontrolü, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Şengel, S. (2017). Konaklama İşletmeleri Muhasebesi, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Çalıyurt, K. ve Eskin, İ. (2012). Otel İşletmelerinde Muhasebe ve Muhasebe Belge Sistemi, 1. Baskı. Bursa: Ekin Basım Yayın.
  Çetiner, E. (2001). Seyahat İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, 1. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
  Çetiner, E. (2009). Otel İşletmeleri Yönetim Muhasebesi, 1. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
  Çetiner, E. (2009). Otel İşletmeleri Muhasebesi, 1. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
  Yücel, H. ve Atay, M.S. (2007). Turizm İşletmelerinde Kombine Hizmet Muhasebesi, 1. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
  Şengel, S. (2012). Seyahat İşletmeleri Muhasebesi, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Öğrencilerin turizm işletmeleri faaliyetlerinin maliyet analizlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları amaçlanmaktadır
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Maliyet Muhasebesine Giriş, Maliyet Muhasebesi İle İlgili Bilgiler, Konaklama İşletmeleri Muhasebe İşlemleri, Yiyecek - İçecek İşletmeleri Muhasebe İşlemleri, Seyahat İşletmeleri Muhasebe İşlemleri, Rekreasyon İşletmeleri Muhasebe İşlemleri, Ulaştırma İşletmeleri Muhasebe İşlemleri ve Uygulama konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 4
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. 5
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. 5
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster