ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Otel İşletmelerinde Otomasyon Programları I TUR201 GÜZ 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Otel işletmelerinde kullanılan otomasyon programlarını öğrenir
  2-Otel işletmelerinde kullanılan otomasyon programlarından en az bir tanesini kullanır.
  3-Otel departmanları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Otel Otomasyon Programları Tanıtımı K1 - Elektra Modül
  2 Elektra Otel Yönetimi Sistemi K1 - Elektra Modül
  3 Önbüro İşlemleri K1 - Önbüro Fonksiyonları Modülü
  4 Rezervasyon İşlemleri I K1 - Rezervasyon Modülü
  5 Rezervasyon İşlemleri II K1 - Rezervasyon Modülü
  6 Resepsiyon İşlemleri K1-Resepsiyon Modülü
  7 Önkasa İşlemleri K1-Önkasa Modülü
  8 Ara Sınav
  9 Kat Hizmetleri İşlemleri K1-Kat Hizmetleri Modülü
  10 Misafir İlişkileri İşlemleri K1-Misafir İlişkileri Modülü
  11 Arkabüro İşlemleri K1-Arkabüro Modülü
  12 Günsonu İşlemleri K1-Günsonu Modülü
  13 F1 Grafikler K1-Grafikler Modülü
  14 Raporlar İşlemleri K1-Raporlar Modülü
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mikail Kara

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar K1.http://elektrav5.724help.me/tr/
  Yardımcı Kitap YK1. MEB (2011). Konaklama ve seyahat hizmetleri, bilgisayar otomasyon programları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
  Dersin Amacı Öğrencilerin konaklama işletmeleri otomasyon programları hakkında yeterli donanıma sahip olmalarının sağlanması ve öğrencilerin konaklama işletmelerinde güncel olarak kullanılan otomasyon programlarını aktif olarak kullanma becerilerini kazanmalarıdır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle online eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Otel Otomasyon Programları Tanıtımı, Elektra Otel Yönetimi Sistemi, Önbüro İşlemleri, Rezervasyon İşlemleri I, Rezervasyon İşlemleri II, Resepsiyon İşlemleri, Önkasa İşlemleri, Kat Hizmetleri İşlemleri, Misafir İlişkileri İşlemleri, Arkabüro İşlemleri, Günsonu İşlemleri, F1 Grafikler, Raporlar İşlemleri konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 3
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. 5
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. 3
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. 3
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. -
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 4
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster