ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ön Büro Hizmetleri TUR203 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ön büro yönetimi, organizasyonu ve örgüt yapısını öğrenir
  2-Ön büronun diğer departmanlarla ilişkisini açıklar
  3-Ön büro personelinin görev ve sorumluluklarını öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler04520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   130
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,33 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Konaklama İşletmelerinde Ön Büro K1 - Bölüm 1
  2 Kişisel Hazırlık K1 - Bölüm 2
  3 Ön Büro Personelinin Görev ve Sorumlulukları K1 - Bölüm 3
  4 Ön Büronun Diğer Departmanlarla İlişkisi I K1 - Bölüm 4 ve Bölüm 5
  5 Ön Büronun Diğer Departmanlarla İlişkisi II K1 - Bölüm 6 ve Bölüm 7
  6 Rezervasyon K1 - Bölüm 8
  7 Giriş ve Çıkış İşlemleri I K1 - Bölüm 9 ve Bölüm 10
  8 Ara Sınav
  9 Giriş ve Çıkış İşlemleri II K1 - Bölüm 11 ve Bölüm 12
  10 Gün Sonu İşlemleri K1 - Bölüm 13
  11 Raporlar K1 - Bölüm 14
  12 Konuğun Konaklama Tesisi İçerisinde Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri K1 - Bölüm 15
  13 Ön Büro Paket Program Elektra Otomasyon K2 - Eleltra Modül
  14 Ön Büro Paket Program Opera Fidelio Otomasyon K3 - Bölüm 1
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mikail Kara

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar K1. Eraslan, N. (2012). Konaklama işletmelerinde ön büro işlemleri ve yönetimi. (1. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara:
  K2 .http://elektrav5.724help.me/tr/
  K3. Sökmen, A. (2014). Konaklama işletmeleri için Micros - Fidelio Opera ön büro yönetimi. (2. Baskı). Detay Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. Kantarcı, K. & Ekinci, İ. (2014). Konaklama işletmelerinde ön büro. (1. Baskı). Detay Yayıncılık, Ankara.
  Dersin Amacı Öğrencilerin ön büroda çalışan personelin sahip olması gereken özellikleri ile ön büroda kullanılan belgelerin özelliklerini kapsamlı bir şekilde öğrenmelerinin sağlanması. Ayrıca ön büro ile diğer bölümlerin aralarındaki veri iletişiminin öneminin kavranması.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle online eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Konaklama İşletmelerinde Ön Büro, Kişisel Hazırlık, Ön Büro Personelinin Görev ve Sorumlulukları, Ön Büronun Diğer Departmanlarla İlişkisi I, Ön Büronun Diğer Departmanlarla İlişkisi II, Rezervasyon, Giriş ve Çıkış İşlemleri I, Giriş ve Çıkış İşlemleri II, Gün Sonu İşlemleri, Raporlar, Konuğun Konaklama Tesisi İçerisinde Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri, Ön Büro Paket Program Elektra Otomasyon, Ön Büro Paket Program Opera Fidelio Otomasyon konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. 4
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 5
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 4
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. 4
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. 3
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. 5
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster