ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kat Hizmetleri TUR205 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kat hizmetleri organizasyon yapısı, kat hizmetlerinde çalışan personelin görev ve sorumlulukları, kat hizmetlerinde bilgi akışı ve raporlama ve kat hizmetlerinde kullanılan araç-gereçler hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Kat hizmetlerinde temizlik, hijyen ve sanitasyon ve güvenlik ile ilgili bilgi sahibi olur.
  3-Çamaşırhane yönetimi, bahçe düzenleme ve müşteri oda dekorasyonu hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler3011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 3011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kat Hizmetleri Departmanının Tanımı ve Organizasyonu K: 1-bölüm 1
  2 Kat Hizmetleri Departmanının Tanımı ve Organizasyonu K: 1 bölüm 1
  3 Kat Hizmetleri Departmanında Personel İşleri K:1- bölüm 2
  4 Kat Hizmetleri Departmanında Planlama K: 1-bölüm 3
  5 Kat Hizmetleri Departmanında Bilgi Akışı K:1-bölüm 4
  6 Kat Hizmetleri Departmanında Kontrol K:1 -bölüm 5
  7 Kat Hizmetleri Departmanında Bütçeleme K: 1-bölüm 6
  8 Ara Sınav
  9 Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Malzemeler K: 1-bölüm 7
  10 Kat Hizmetleri Departmanında Temizlik K:1-bölüm 8
  11 Kat Hizmetleri Departmanında Hijyen K.2 -bölüm 12
  12 Kat Hizmetleri Departmanında Güvenlik K: 2-bölüm 13
  13 Müşteri Odalarının Dekorasyonu ve Bahçe Düzenleme K: 2-bölüm 14
  14 Çamaşırhane Yönetimi K: 2-bölüm 10
  15 Çamaşırhane Yönetimi K: 2-bölüm 10
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Gönül Göker

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Kitap1. Kozak, M. A. (2017). Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, 11. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık Kitap 2. Perçin, N., Ş. (2019) Kat Hizmetleri Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
  Yardımcı Kitap Kurgun, H. (2010). Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü Yönetimi Modern Yönetim Yaklaşımları ve Gelir Yönetimi, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Sezgin, O. M. (2000). Uygulamalı ve Açıklamalı Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, 1. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
  Seymen, O. A., Erdem, B. & Gül, M. K. (2014). Konaklama İşletmelerinde Çağdaş Kat Hizmetleri Yönetimi (Örnek Kat Hizmetleri Otomasyon Modülü), 5. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yılmaz, Y. & Yılmaz, B. (2014). Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Kat hizmetleri organizasyon yapısını öğrenir. Kat hizmetleri organizasyonu içerisinde görev alan tüm personelin görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgi sahibi olur.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Kat Hizmetleri Departmanının Tanımı ve Organizasyonu, Kat Hizmetleri Departmanında Personel İşleri, Kat Hizmetleri Departmanında Planlama, Kat Hizmetleri Departmanında Bilgi Akışı, Kat Hizmetleri Departmanında Kontrol, Kat Hizmetleri Departmanında Bütçeleme, Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Malzemeler, Kat Hizmetleri Departmanında Temizlik, Kat Hizmetleri Departmanında Hijyen, Kat Hizmetleri Departmanında Güvenlik, Müşteri Odalarının Dekorasyonu ve Çamaşırhane Yönetimi konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 3
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 4
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. 5
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. 5
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. 4
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. 3
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 5
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster