ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama TUR210 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Beslenme ile ilgili temel kavramları kavrar.
  2-Temel besin öğelerini ve temel besin gruplarını açıklar.
  3-Mönü kavramını ve içeriğini açıklar
  4-Beslenme ilkeleri ile menü hazırlama arasındaki ilişkiyi kavrar.
  5-Menü analizleri yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Beslenme
  2 Temel Besin Öğeleri
  3 Temel Besin Grupları
  4 Mönü
  5 Mönünün Yapısı (Planlama)
  6 Mönünün Yapısı (Malzeme)
  7 Mönü Türleri (Fiyata ve Zamana Göre Mönüler)
  8 Ara Sınav
  9 Mönü Türleri (Özel Mönüler)
  10 Mönü ve Maliyet
  11 Mönü ve Fiyatlandırma
  12 Mönü Analizi (Uyum)
  13 Mönü Analizi (Güncelleme)
  14 Beslenme İlkeleri ve Mönü Hazırlama
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Yakup Öztürk

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları.
  Kaynaklar Altınel, H. (2017). Gastronomik ve Beslenme İlkelerinden Hareketle Menü Planlama ve Menü Yönetimi, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık. Doğdubay, M. & Saatci, G. (2014). Menü Mühendisliği, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Bulduk, S. (2013). Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Rızaoğlu, B. & Hançer, M. (2013). Menü ve Yönetim, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Küçükaslan, N. (2009). Beslenme İlkeleri ve Menü Planlaması, 3. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
  Türkan, C. (2009). Turizmde Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Erdoğan, S. (2009). Beslenme ve Besin Teknolojisi, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik olarak besin gruplarını analiz edebilmenin yanında beslenme ilkeleri ile menü hazırlama arasındaki ilişkinin kavranması.Menü hazırlamanın her aşaması için gerekli yetkinliğe ulaşılması.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Beslenme, Temel Besin Öğeleri, Temel Besin Grupları, Mönü, Mönünün Yapısı, Mönü Türleri, Mönü ve Maliyet, Mönü ve Fiyatlandırma, Mönü Analizi ve Beslenme İlkeleri ve Mönü Hazırlama konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. 5
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. 4
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 5
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster