ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm Rehberliği TUR303 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turist rehberliği mesleği ile ilgili kavramları hatırlar.
  2-Turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartlarını tanımlar.
  3-Turist rehberliğinde kullanılabilecek uygun teknolojileri seçer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turist Rehberliğinin Gelişimi K1-Bölüm 1
  2 Profesyonel Turizm Sektörü İçindeki Yeri ve önemi K1-Bölüm 2
  3 Turizm Rehberliği Mevzuatı K1-Bölüm 3
  4 Yasadışı Turizm Rehberliği Uygulamaları ve Denetimler K1- Bölüm 4
  5 Turist Rehberliği Eğitimi K1- Bölüm 5
  6 Turist Tipolojileri K1- Bölüm 6
  7 Turist Rehberliği ve Uzmanlaşma K2- Bölüm 6
  8 Ara Sınav
  9 Turist Rehberleri ve Tur Yönetimi K2- Bölüm 7
  10 Tur Çeşitleri ve Turist Rehberliği K2- Bölüm 8
  11 Turist Rehberliğinde Etik K2-Bölüm 11
  12 Turist Rehberliğinde Mesleki Örgütlenme K2-Bölüm 12
  13 Turist Rehberliği ve Teknoloji K2- Bölüm 10
  14 Turist rehberliğinde yasal ve sektörel açmazlar K2-Bölüm 14
  15 Turist rehberliğinde eğitimsel açmazlar K2-Bölüm 14
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mikail Kara

  Ders Yardımcıları Araştırma Gör. Sema KÜÇÜKALİ Araştırma Gör. Serpil KARA
  Kaynaklar K1. Albuz, N., Çakmak, Tolga F., Eren, A., Tekin, Ö., Yeşildağ-Güven, Gül N. (2018).Turist Rehberliğine Giriş. (1. Baskı). Detay Yayıncılık, Ankara K2. Eser, S., Şahin, S. & Çakıcı, C. (2018). Turist Rehberliği. (1. Baskı). Detay Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap Akoğlan Kozak, M. (2017). Rekreasyonel Liderlik Ve Turist Rehberliği Kavram ve Kurumlar Üzerinden Bir Analiz, 1. Baskı. Detay Yayıncılık. Ankara Çolakoğlu, O.E., Efendi, E. ve Epik, F. (2017). Tur Yönetimi Ve Turist Rehberliği, 5. Baskı. Detay Yayıncılık. Ankara
  Dersin Amacı Turizm rehberlerinin görev ve sorumlulukları kavrayarak rehberlik görevi ile ilgili gerekleri etkin bir şekilde kullanabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır
  Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde Turist Rehberliğinin Gelişimi, Rehberlerin Nitelikleri, Turizm Rehberliği Eğitimi, Turizm Rehberliğinde Uzmanlaşma, Turist Rehberliği Mesleki Örgütlenme, Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği, Turist Rehberliğinde Etik, Yeni Teknolojilerin Kullanımı konuları işlenecektir
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. 3
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. 5
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster