ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye Turizm Coğrafyası TUR301 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye?nin turizm arz potansiyelini açıklar.
  2-Bölgelerin ve illerin sahip olduğu rekreatif ve turizm potansiyelini açıklar.
  3-Bölgeler, iller arası turizm zenginliklerini karşılaştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Coğrafya ve Turizm Klimatik kaynaklar (iklim elemanları) ve turizm Manzara, doğal yaşam kaynakları ve turizm Beşerî coğrafya ve turizm K2-bölüm-2
  2 Marmara Bölgesi (Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne) K1-bölüm-1
  3 Marmara Bölgesi (İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova) K1-bölüm-1
  4 Ege Bölgesi (Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir) K1-bölüm-2
  5 Ege Bölgesi ( Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak) K1-bölüm-2
  6 Akdeniz Bölgesi (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta) K1-bölüm-3
  7 Akdeniz Bölgesi ( Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye) K1-bölüm-3
  8 Ara Sınav
  9 İç Anadolu Bölgesi (Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman) K1-bölüm-4
  10 İç Anadolu Bölgesi (Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat) K1-bölüm-4
  11 Karadeniz Bölgesi (Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Düzce, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Tokat, Ordu, Zonguldak) K1-bölüm-5
  12 Doğu Anadolu Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum) K1-bölüm-6
  13 Doğu Anadolu Bölgesi (Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van) K1-bölüm-6
  14 Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep) K1-bölüm-7
  15 Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Kilis, Şırnak) K1-v-7
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Yakup Öztürk

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar K1. Aktaş, G. (2007). Türkiye Turizm Coğrafyası, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık. K2. Yılmaz, A. (2018). Coğrafya Ve Turizm. S. Günay Aktaş içinde, Turizm Coğrafyası (s. 38-73). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi.
  Yardımcı Kitap Dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanmış çalışma notları ve farklı kaynaklardan oluşturulan derlemeler.
  Dersin Amacı Doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından son derece zengin olan Türkiye coğrafyasının tanıtılması ve özellikle tanıtım gönüllüleri olacak turizm öğrencilerimize bu değerlerin sevdirilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Turizm ve Coğrafya, Marmara Bölgesi (Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova), Ege Bölgesi (Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak), Akdeniz Bölgesi (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye), İç Anadolu Bölgesi (Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat), Karadeniz Bölgesi (Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Düzce, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Tokat, Ordu, Zonguldak), Doğu Anadolu Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Kilis, Şırnak), Türkiye ve Turizm konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. 3
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 5
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. 5
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster