ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Araştırma Yöntem ve Teknikleri TUR304 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Veri kavramını ve araştırma yöntemlerini açıklar
  2-Verileri analiz eder
  3-Bilimsel yazım kurallarını ve etik ilkeleri açıklar
  4-Verileri raporlaştırmak için düzenler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   111
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,7 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Araştırma Nedir?
  2 Veri Ve Veri Türleri
  3 Araştırma Yöntemleri (Nicel Araştırma Yöntemleri)
  4 Araştırma Yöntemleri (Nitel Araştırma Yöntemleri)
  5 Araştırma Etiği
  6 Veri Analizi (Geçerlilik Ve Güvenilirlik)
  7 Veri Analizi
  8 Ara Sınav
  9 Raporlama
  10 Bilimsel Yazım Ve Yayın 1
  11 Bilimsel Yazım Ve Yayın 2
  12 Sözlü Sunum
  13 Nicel ve Nitel Araştırma Uygulamaları 1
  14 Nicel ve Nitel Araştırma Uygulamaları 2
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Arıkan, R. (2017). Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 3. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Kozak, M. (2017). Bilimsel Araştırma Tasarım Yazım Ve Yayım Teknikleri, 3. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Saldamlı, A. (2016). Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri, 2. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yutrseven, R., Erkul, H. ve Kekeç Morkoç, D. (2013). Örneklerle Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Arıkan, R. (2008). Tez Hazırlama Teknikleri Araştırma Tezlerinin Reddedilmesi, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar ile bilimsel araştırma sürecinde kullanılan kaynakların yazılması konusunda gereken bilgilerin aktif şekilde uygulanabilmesinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Araştırma Nedir?, Veri Ve Veri Türleri, Araştırma Yöntemleri (Nicel Ve Nitel Araştırma Yöntemleri), Araştırma Etiği, Veri Analizi (Geçerlilik Ve Güvenilirlik), Raporlama, Bilimsel Yazım Ve Yayın, Sözlü Sunum, Nicel ve Nitel Araştırma Uygulamaları konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. 4
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 5
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster