ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim TUR404 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Stratejik yönetim yöntemlerine ilişkin örnekler verir
  2-Stratejik yönetime ilişkin teknikleri uygular
  3-Swot analizi ile işletmeleri karşılaştırır
  4-Stratejik yönetim modellerinden duruma en uygun olana karar verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetim Ve Strateji Kavramı
  2 Stratejik Yönetim Seviyeleri
  3 Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurlar (Misyon ve Vizyon)
  4 Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurlar (Swot Analizi)
  5 Turizm İşletmelerinde Stratejik Analiz Ve Yöntemleri
  6 Stratejik Yönelim
  7 Strateji Oluşturma Ve Seçme Evresi (Kurumsal Stratejiler)
  8 Ara Sınav
  9 Rekabet Stratejileri ve Değer Zinciri Analizi
  10 Fonksiyonel (İşlevsel) Stratejiler
  11 Stratejilerin Uygulanması
  12 Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
  13 Stratejik Kriz Yönetimi
  14 Örnek Olaylar
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Göral, R. (2014). Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık. Çolakoğlu, Ü., ve Çolakoğlu, O.E. (2010). Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Bolat, T., Aytemiz Seymen, O., Bolat, O.İ., ve Erdem, B. ( 2016). Yönetim ve Organizasyon (6. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. Ülgen, H., ve Mirze, S.K. (2016). İşletmelerde Stratejik Yönetim (8. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım. Okumuş, F., Günlü, E., ve Koyuncu, M. (2014). İşletmelerde Stratejik Yönetim (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Dinçer, Ö. (2013). Stratejik Yönetim Ve işletme Politikası (8. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları. Ertuna, Ö. (2011). Stratejik Yönetim (1. Baskı). İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları.
  Dersin Amacı Stratejik yönetim süreci aşamalarının ve stratejik yönetim sürecinde uygulanan yöntem ve tekniklerin kazandırılması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Yönetim Ve Strateji Kavramı, Stratejik Yönetim Seviyeleri, Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurlar (Misyon ve Vizyon), Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurlar (Swot Analizi), Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurlar (Stratejik Yönetim Araçları), Kriz Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı, Kıyaslama, Öğrenen Organizasyonlar, Personel Güçlendirme, Altı Sigma ve Değişim Mühendisliği konuları yer almaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 2
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 5
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster