ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biletleme I TUR309 GÜZ 1+2 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biletleme ile ilgili temel kavramları açıklar
  2-Bilet üzerindeki kodlamaları açıklar
  3-Biletleme programı menülerini ve komutları aktif şekilde kullanır
  4-Biletleme programını aktif şekilde kullanarak bilet düzenler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biletleme Kavramı, Tanımı ve Kapsamı
  2 Tanımlar (IATA, ICAO)
  3 Amadeus
  4 Galileo
  5 Tarifeler
  6 Genel Bilet Bilgileri
  7 Yolculuk Tipleri
  8 Ara Sınav
  9 Biletlemede Kullanılan Terimler
  10 Bilet Düzenleme
  11 Amadeus Sisteminde Kullanılan Girişler
  12 Amadeus Sisteminde Temel Rezervasyon Kaydı
  13 Galileo Sisteminde Kullanılan Temel Girişler
  14 Bilet Düzenleme Uygulamaları
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Özdemir

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Sezgin, E., Coşkun, İ.O. ve Özkan, E. (t.y.). Bilet Satış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
  Yürik, Ö. ve Türksoy, A. (2002). Havayolu Ulaşımı ve Biletleme, 1. Baskı. Ankara: Turhan Kitabevi.
  Yardımcı Kitap Acente Yolcu Satış Temel Kursu Eğitim Dokümanı (Yazarsız, 2009).
  Passenger Air Tariff: General Rules (IATA Yayınları, 2009).
  Passenger Air Tariff: Worldwide Fares, Hollanda (IATA Yayınları, 2009).
  Dersin Amacı Seyahat acentalarında biletleme de kullanılan amadeus ve galileo programlarına ilişkin temel düzeyde kullanma becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Biletleme Kavramı, Tanımı ve Kapsamı, Tanımlar (IATA, ICAO), Amadeus, Galileo, Tarifeler, Genel Bilet Bilgileri, Yolculuk Tipleri, Biletlemede Kullanılan Terimler, Bilet Düzenleme, Amadeus Sisteminde Kullanılan Girişler, Amadeus Sisteminde Temel Rezervasyon Kaydı, Galileo Sisteminde Kullanılan Temel Girişler, Bilet Düzenleme Uygulamaları konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. 5
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. 2
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. 4
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster