ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rekreasyon Yönetimi TUR302 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Rekreasyon ve boş zaman arasındaki ilişkiyi açıklar
  2-Rekreasyonel faaliyetlerin satış pazarlamasındaki yeri ve önemini açıklar
  3-Turizm işletmelerinde uygulanan animasyon faaliyetlerinin hizmet satışlarına etkisini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm ve Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri
  2 Boş Zamanla İlgili Temel Kavramlar
  3 Rekreasyon İle İlgili Temel Kavramlar
  4 Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
  5 Liderlik Kavramı ve Rekreasyon Uygulamalarında Liderlik Rolü
  6 Rekreasyon ve Turizm İlişkisi
  7 Aktif Tatiller ve Turizm İlişkisi
  8 Ara Sınav
  9 Animasyon Kavramı ve Fonksiyonları
  10 Animasyon Projelerinde Başarı Koşulları
  11 Animasyon İşletmeciliği ve Yönetimi
  12 Konaklama İşletmeleri ve Uygulanan Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi
  13 Örnek Animasyon Programları I
  14 Örnek Animasyon Programları II
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., ve Dinç, Y. (2017). Boş Zaman Ve Rekreasyon Yönetimi Örnek Animasyon Uygulamaları, 4. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Ardahan, F., Turgut, T., Kaplan Kalkan, A. (2016). Her Yönüyle Rekreasyon, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Karaküçük, S. (Edit.). (2016). Rekreasyon Bilimi, 1. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
  Yaylı, A. (Edit.). (2014). Rekreasyona Giriş, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Rekreasyonel faaliyetler ile turizm arasındaki ilişkinin turizm işletmelerinde hizmet pazarlamasına yönelik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Turizm ve Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri, Boş Zamanla İlgili Temel Kavramlar, Rekreasyon İle İlgili Temel Kavramlar, Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması, Liderlik Kavramı ve Rekreasyon Uygulamalarında Liderlik Rolü, Rekreasyon ve Turizm İlişkisi, Aktif Tatiller ve Turizm İlişkisi, Animasyon Kavramı ve Fonksiyonları, Animasyon Projelerinde Başarı Koşulları, Animasyon İşletmeciliği ve Yönetimi, Konaklama İşletmeleri ve Uygulanan Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi, Örnek Animasyon Programları konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 2
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. 2
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 4
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster