ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Yabancı Dil IV TUR308 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Rekreasyon ve boş zaman arasındaki ilişkiyi açıklar
  2-Rekreasyon işletmeciliğine yönelik kavramları İngilizce olarak açıklar
  3-Mesleki İngilizce alanında okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerileri geliştirir
  4-İngilizce dilini kendi alanında kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 02510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   77
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,57 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Rekreasyon İle İlgili Temel Kavramlar
  2 Rekreasyon ve Turizm İlişkisi
  3 Rekreasyon ve Pazarlama
  4 Boş Zamanla İlgili Temel Kavramlar
  5 Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
  6 Liderlik
  7 Animasyon Türleri I
  8 Ara Sınav
  9 Animasyon Türleri II
  10 Müşteri İlişkileri
  11 Animasyon Faaliyetleri ile Satış ve Pazarlama İlişkisi
  12 Oyun, Oyun Kültürü ve Oyun Türleri I
  13 Oyun, Oyun Kültürü ve Oyun Türleri II
  14 Açık Alan Rekreasyonu
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi Zeynep MADEN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Rabia Aksoy Arıkan

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Lawrence J. Z.& Nigel C. (2012). Everyday English for Hospitality Professionals, 1. Baskı, New York City: HarperCollins Publishers.
  Seymour, M. (2011). Hotel and Hospitality English, 1. Baskı, New York City: HarperCollins Publishers.
  Yardımcı Kitap Tekin, F. (2014). Turizm Personeline Pratik İngilizce, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Jordens, R. & Jordens, T. ( 2011). Talk About Travel, 2. Baskı, Japonya: Compass Publishing.
  Jennifer, M. T. (2004). English for Hospitality and Foodservice, 1. Baskı, Londra: Pearson Publishing.
  Türet, Ş. S. (2000). Yeni Öğrenenler İçin Pratik Turizm İngilizcesi, İstanbul: Fono Açık Öğretim Kurumu Yayınları.
  Dersin Amacı Mesleki İngilizce alanında okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerileri kazandırılması amaçlanmıştır
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Rekreasyon İle İlgili Temel Kavramlar, Rekreasyon ve Turizm İlişkisi, Rekreasyon ve Pazarlama, Boş Zamanla İlgili Temel Kavramlar, Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması, Liderlik, Animasyon Türleri, Müşteri İlişkileri, Animasyon Faaliyetleri ile Satış ve Pazarlama İlişkisi, Oyun, Oyun Kültürü ve Oyun Türleri ve Açık Alan Rekreasyonu konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 2
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 2
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. 5
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster