ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon TUR403 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimini açıklar
  2-Yönetim işlevlerini tanımlar
  3-Liderlik kuramlarına ilişkin örnekler verir
  4-Örgütsel iletişimin önemi hakkında örnekler verir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetimin Kavramsal İçeriği Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi K1-Bölüm:1-2 K2-Bölüm:1-2
  2 Yönetim İşlevleri (Planlama) K1-Bölüm:4 K2-Bölüm:3
  3 Yönetim İşlevleri (Örgütleme) K1-Bölüm:5 K2-Bölüm:3
  4 Yönetim İşlevleri (Yürütme) K1-Bölüm:6 K2-Bölüm:3
  5 Yönetim İşlevleri (Eşgüdümleme) K1-Bölüm:7 K2-Bölüm:3
  6 Yönetim İşlevleri (Denetim) K1-Bölüm:8 K2-Bölüm:3
  7 Liderlik Liderlik Kuramları K1-Bölüm:9 K2-Bölüm:5
  8 Ara Sınav
  9 Örgütlerde Güdüleme Güdüleme Kuramları K1-Bölüm:10 K2-Bölüm:5
  10 Örgütsel İletişim K1-Bölüm:11 K2-Bölüm:5
  11 Modern sonrası yönetim yaklaşımları Stratejik yönetim K1-Bölüm:12 K2-Bölüm:4
  12 Toplam kalite yönetimi Yeniden yapılanma (reengıneerıng) K1-Bölüm:13-14 K2-Bölüm:4
  13 Yalın yönetim ve yalın örgüt Öğrenen örgütler K1-Bölüm:15-16 K2-Bölüm:4
  14 Personeli güçlendirme Örgütsel küçülme K1-Bölüm:17-19 K2-Bölüm:4
  15 Kıyaslama tekniğinin kavramsal analizi K1-Bölüm:20 K2-Bölüm:4
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Yakup Öztürk

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar K1. Bolat, T., Aytemiz Seymen, O., Bolat, O.İ., ve Erdem, B. ( 2016). Yönetim ve Organizasyon (6. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap K2. Koç, H., Topaloğlu, M. (2010), Yönetim Bilimi Temel Kavramlar, Kuramlar ve İlkeler, Ankara: Seçkin Yayıncılık
  Dersin Amacı Yönetim kavramı ile ilgili temel terimlerin ve yönetim işlevlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Yönetimin Kavramsal İçeriği, Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Yönetim İşlevleri, Yönetim İşlevleri (Planlama), Yönetim İşlevleri (Örgütleme), Yönetim İşlevleri (Yürütme), Yönetim İşlevleri (Eşgüdümleme), Yönetim İşlevleri (Denetim), Liderlik, Liderlik Kuramları, Örgütlerde Güdüleme, Güdüleme Kuramları ve Örgütsel İletişim konuları yer almaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 2
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 5
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster