ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seçmeli Yabancı Dil Almanca II TUR314 BAHAR 3+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Almanca alfabesini ve cümle yapısını açıklar
  2-Almanca günlük yaşamda kullanılan kavram ve cümleleri kullanır
  3-Almanca zaman terimlerini açıklar
  4-Almanca dilini kendi alanında kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 6011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İsmin Halleri (Yalın Hali, i Hali ve e Hali )
  2 İsmin Halleri (de Hali ve den Hali)
  3 Zamanlar (Şimdiki Zaman)
  4 Zamanlar (Geçmiş Zaman)
  5 Zamanlar (Geniş Zaman)
  6 Zamanlar (Gelecek Zaman)
  7 Yön Kavramları
  8 Ara Sınav
  9 Birleşik Cümleler
  10 Zamirler
  11 Sıfatlar
  12 Zamir ve Sıfat Uyum Kuralları
  13 Diyalog Cümleleri
  14 Örnek Okuma Metinleri
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Görevlisi Ebru YEMİŞENÖZÜ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Ebru Yemişenözü

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Arak, H. (2017). Temel Almanca A1 (2. Baskı). Ankara: Hacettepe Yayınları.
  Genç, A. (2017). Schreıbtechnıken Almanca Yazma Teknikleri (1. Baskı). Ankara: Hacettepe Taş Yayınları.
  Kocadoru, Y. (2011). Moderne Texte Un Übungen , 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap İnce, V.M. (2013). Deutsch Im Tourismus, 2. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  Kayayerli, M. (2010). Kullanışlı Almanca Gramer Rehberi, 5. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  Dersin Amacı Öğrencilerin Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde iletişim kurabilecek seviyede dil bilgisine sahip olması ve bu ikinci yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde İsmin Halleri (Yalın Hali, i Hali ve e Hali, de Hali ve den Hali), Zamanlar (Şimdiki Zaman, Geçmiş Zaman, Geniş Zaman, Gelecek Zaman), Yön Kavramları, Birleşik Cümleler, Zamirler, Sıfatlar, Zamir ve Sıfat Uyum Kuralları konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. 5
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster