ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizmde Girişimcilik TUR213 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Girişim ve girişimcilikle ilgili temel kavramları kavrar.
  2-Girişimcinin özelliklerini kavrar ve girişimcilik becerilerini artırma yolları hakkında bilgi sahibidir.
  3-Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular.
  4-Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler103515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Girişimcilik Kavramı, Tanımı ve Kapsamı
  2 Girişimci Kavramı
  3 Girişimcilik Türleri
  4 Girişimcilik Türleri
  5 İş Kurma Süreci (Kuruluş Süreci)
  6 İş Kurma Süreci (İşletme Çeşitleri ve Hukuki Yapı)
  7 İş Kurma Süreci (Kuruluş Yeri Seçimi)
  8 Ara Sınav
  9 İş Kurma Süreci (Pazarlama ve Finansman)
  10 İş Kurma Süreci (Pazarlama ve Finansman)
  11 İşletmelerde Büyüme
  12 İşletmelerde İflas
  13 Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
  14 Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZDEMİR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Özdemir

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Döm, S. (2015). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, 5. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Tutar, H. & Altınkaynak, F. (2014). Girişimcilik (Temel Girişimcilik ve İş Kurma Süreci), 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Bozkurt, Ö. Ç. (2011). Dünya`da ve Türkiye`de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Uluyol, O. (2010). Finansal Yönetim Boyutuyla Türkiye`de Girişimcilik, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
  Yardımcı Kitap Tikici, M. & Aksoy, A. (2009). Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
  Uygun, R. K. (2016). Girişimcilik Teori ve Uygulamaları, 1. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
  İmrek, P. (2016). Girişimcilik Hikayeleri, 1. Baskı, İstanbul: Abaküs Yayınları.
  Gerber, M. E. (2015). Girişimcilik Tutkusu, 1. Baskı, İstanbul: Aura Kitapları.
  Dersin Amacı Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgulamak. Girişimcilikle ilgili güncel fırsatları görebilme yetkinliğine ulaşmak.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Girişimcilik Kavramı, Tanımı ve Kapsamı, Girişimci Kavramı, Girişimcilik Türleri, İş Kurma Süreci (Kuruluş Süreci), İş Kurma Süreci (İşletme Çeşitleri ve Hukuki Yapı), İş Kurma Süreci (Kuruluş Yeri Seçimi), İş Kurma Süreci (Pazarlama ve Finansman), İşletmelerde Büyüme, İşletmelerde İflas ve Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Nedenleri konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 4
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. 5
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. 3
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. 4
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. 5
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. 4
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 5
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 5
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster