ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizmde Tüketici Davranışı TUR212 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tüketici kavramını tanımlar
  2-Tüketici satın alma davranış modellerini kavrar
  3-Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen içsel ve dışsal faktörleri açıklar.
  4-Tüketicilerin satın alma sonrası davranışlarını açıklar.
  5-Satın alma karar süreci modellerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler103515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tüketici Davranışı
  2 Tüketici Satın Alma Davranış Modelleri (Açıklayıcı)
  3 Tüketici Satın Alma Davranış Modelleri (Tanımlayıcı)
  4 Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen İçsel Faktörler (Kişisel)
  5 Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen İçsel Faktörler (Psikolojik)
  6 Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen İçsel Faktörler (Psikolojik)
  7 Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Dışsal Faktörler (Kültür ve Alt Kültür)
  8 Ara Sınav
  9 Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Dışsal Faktörler (Sosyal)
  10 Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Dışsal Faktörler (Sosyal)
  11 Satın Alma Karar Süreci Modelleri (Satın Alma Aşamaları)
  12 Satın Alma Karar Süreci Modelleri (Satın Alma Kararları)
  13 Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Davranışlar
  14 Tüketici Beklentileri ve Tatmini
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Sinem Kunt

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları.
  Kaynaklar Koç, E. (2016). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Global ve Yerel Yaklaşım, 7. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Demir, Ş. Ş. & Kozak, M. (2013). Tüketici Davranışları, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Odabaşı, Y. & Barış, G. (2014). Tüketici Davranışı, 14. Baskı, İstanbul: MediaCat Yayınları.
  Durmaz, Y. (2007). Tüketici Davranışı, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap İslamoğlu, A. H. & Altunışık, R. (2013). Tüketici Davranışları, 4. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayın.
  Okumuş, A. (2013). Tüketici Davranışı Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım, 1. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
  Dersin Amacı Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen içsel ve dışsal faktörleri açıklayabilmek. Tüketici davranış modellerini ve tüketici satın alma davranışına etki eden etkenleri analiz ederek alternatif ürün karması bileşenlerini oluşturabilme yetkinliğine ulaşmak.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Tüketici Davranışı, Tüketici Satın Alma Davranış Modelleri, Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen İçsel Faktörler, Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Dışsal Faktörler, Satın Alma Karar Süreci Modelleri ve Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Davranışlar konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 3
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 3
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 3
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. 3
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 5
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster