ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Bilimlerde Veri Analizi II TUR402 BAHAR 1+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Araştırma değişkenlerine göre hangi analiz yöntemi kullanılacağı ayrımını yapar
  2-Araştırma evrenine göre uygun örneklem büyüklüğünü hesaplar
  3-Uygun istatistik yöntemleri kullanarak bir testin güvenilirliğini ve geçerliliğini hesaplar
  4-Verileri analiz etmek için uygun analiz yöntemlerini seçer
  5-Analiz sonuçlarına göre tablo oluşturur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Analizler Menüsü Tanıtımı
  2 T Testleri I
  3 T Testleri II
  4 Varyans Analizleri I
  5 Varyans Analizleri II
  6 Koreleasyon Analizi
  7 Regrasyon Analizi
  8 Ara Sınav
  9 Faktör Analizi
  10 Kay ? Kare Testi
  11 Kovarsyon Analizi
  12 Analizlerin Yorumlanması ve Tablolaştırma I
  13 Analizlerin Yorumlanması ve Tablolaştırma II
  14 SPSS Uygulamaları
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Can, A. (2013). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
  Yardımcı Kitap Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2014). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri (dördüncü baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
  Kalaycı, Ş. (2014). Faktör analizi. Kalaycı, Ş. (Ed.). (2014). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
  Ural, A. & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi (dördüncü baskı). Detay Yayıncılık. Ankara.
  Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik spss ve lirsel uygulamaları (ikinci baskı). Ankara: Pegem Akademi.
  Baş, T. (2008). Anket, anket nasıl hazırlanır?, anket nasıl uygulanır?, anket nasıl değerlendirilir? (beşinci baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Arıkan, R. (2007). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama (altıncı baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
  Dersin Amacı Araştırma verilerinin geçerlik ve güvenilirlik kontrollerinin ardından verilerin uygun analiz yöntemleri seçilerek analiz edilmesi ve analiz sonuçlarını anlaşılır şekilde yorumlanarak tablolaştırılması amaçlanmaktadır
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Analizler Menüsü Tanıtımı, T Testleri, Varyans Analizleri, Koreleasyon, Regrasyon, Faktör Analizi, Kay ? Kare Testi ve Kovarsyon Analizi konuları yer almaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. 4
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 5
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster