ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Sorumluluk ve Meslek Etiği TUR409 GÜZ 3+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ahlak, etik ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarını açıklar
  2-Mesleki ve örgütsel etiğin önemini açıklar
  3-Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarından örnekler verir
  4-Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ile kurum imajı arasındaki ilişkiyi açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ahlak Kavramı
  2 Ahlaki Gelişim Kuramları
  3 Etik Kavramı
  4 Mesleki, Örgütsel Ve Yönetsel Etik
  5 Etik Dışı Davranışlar
  6 Mesleki Ve Örgütsel Etiğin Önemi
  7 Etik Dışı Davranışların Çözümü
  8 Ara Sınav
  9 Etiğe Uygun Karar Verme
  10 Etiğe Uygun Karar Verme Yaklaşımları
  11 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  12 Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Bileşenleri
  13 Turizm İşletmelerinde Örnek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları I
  14 Turizm İşletmelerinde Örnek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları II
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Yakup Öztürk

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Gönül Göker

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Sökmen, A. (2016). Meslek Etiği Örgütsel ve Yönetsel Etik Krumsal Sosyal Sorumluluk (1. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Kılıç, T. (2017). Etik ve Sosyal Sorumluluk İlgili Kavramlar ve Aralarındaki İlişkiler (1. Baskı). Ankara: Gazi Kiatabevi.
  Bektaş, Ç. (2016). İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk (1. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın.
  Dersin Amacı Ahlak, etik ve kurumsal sosyal sorumluk kavramları arasındaki ilişki ile kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının işletme imajına olan etkisinin kavranması amaçlanmaktadır
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Ahlak Kavramı, Ahlaki Gelişim Kuramları, Etik Kavramı, Mesleki, Örgütsel Ve Yönetsel Etik, Etik Dışı Davranışlar, Mesleki Ve Örgütsel Etiğin Önemi, Etik Dışı Davranışların Çözümü, Etiğe Uygun Karar Verme, Etiğe Uygun Karar Verme Yaklaşımları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Bileşenleri ve Turizm İşletmelerinde Örnek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları konuları yer almaktadır
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 3
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. 2
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. 3
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster