ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizme Giriş TUR101 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları, turizm çeşitlerini ve turizmin kendine has özelliklerini açıklar.
  2-Turizm istatistiklerini bilerek turizmin ekonomik önemini yorumlar.
  3-Turizmin sosyal ve ekonomik hayata katkılarını ve potansiyel zararlarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm ve ilişkili kavramlar Turizm ve diğer bilim dalları K1-bölüm-1
  2 Turizm çeşitleri ve şekilleri K1-bölüm 2
  3 Turizm ve ekonomi Temel ekonomik kavramlar ve turizm Piyasa çeşitleri ve turizm. Turizmin ekonomik etkileri K1-bölüm-3
  4 Turizm arz ve talebi K1-bölüm-4
  5 Turizmde çevre ve sürdürülebilirlik K1-bölüm-5
  6 Turizm ve toplum Turizm olayında toplumsal eğilimler Turizmin toplumsal niteliği K1-bölüm-6
  7 Turizmde cazibe unsurları Doğal çekicilikler. Kültürel çekicilikler Özel olaylar Aktiviteler (sportif etkinlikler) Eğlence çekicilikleri Diğer çekicilik unsurları K1-bölüm-7
  8 Ara Sınav
  9 Turizmde ulaştırma K1-bölüm-8
  10 Konaklama sektörü Ağırlama endüstrisi ve konaklama sektörü K1-bölüm-9
  11 Turizmde yiyecek-içecek Yiyecek-içecek sektörünün tarihsel gelişimi Gastronomi ve turizm ilişkisi K1-bölüm-10
  12 Turizm endüstrisinde kariyer K1- bölüm-11
  13 Turizmde destinasyon yönetimi K1- bölüm-12
  14 Turizm örgütleri K1- bölüm-13
  15 Turizmin geleceği ve yeni eğilimler K1- bölüm-14
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölüm öğretim elemanları
  Kaynaklar K1. Çakıcı, A., C. (2019). Kavramlar ve Örneklerle GENEL TURİZM, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Kozak, N., Akoğlan Kozak, M. ve Kozak, M. (2017). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, 19. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Turizm ve Turist Kavramları, Turizmin Gelişimi ve Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler, Türkiye` de Turizm ve Gelişimi, Turizm Sektörü Tanımı ve Temel Özellikleri, Turizm Talebi ve Turizm Arzı, Turizmin Ekonomik , Sosyal ve Fiziksel Çevre İlişkisi, Turizmin Çeşitleri, Turizm Politikası ve Planlaması ve Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Trendler konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 5
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 3
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. 5
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 2
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. 2
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster