ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Ekonomi TUR105 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ekonomi ile ilgili temel kavram ve terimleri açıklar
  2-Ekonomide piyasa tiplerini karşılaştırır
  3-Arz ve talep arasındaki ilişkiyi açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   125
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,17 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ekonominin Tanımı ve Temel Kavramları K1 - Bölüm 1
  2 Ekonomik Sistemler K1 - Bölüm 2
  3 Ekonomik Analiz Yöntemleri, K1 - Bölüm 3
  4 Talep ve Talep Esnekliği K1 - Bölüm 4
  5 Arz Ve Arz Esnekliği K1 - Bölüm 5
  6 Fayda ve Üretici Dengesi K1 - Bölüm 6
  7 Maliyet Analizi K1 - Bölüm 7
  8 Ara Sınav
  9 Piyasa Dengesi K1 - Bölüm 8
  10 Talep ve Arz Değişimlerinin Piyasa Dengesine Etkileri K1 - Bölüm 9
  11 Piyasa Çeşitleri: Tam Rekabet Piyasası K1 - Bölüm 10
  12 Piyasa Çeşitleri: Tekel (Monopol) Piyasası K1 - Bölüm 10
  13 Piyasa Çeşitleri: Diğer Piyasalar 1 K1 - Bölüm 10
  14 Makro Ekonomi Temel Kavramlar K1 - Bölüm 11
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Özdemir

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar K1. Düzgün, R. (2015). Genel ekonomi (mikroekonomi, makroekonomi). (1. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. YK1. Doğan, E.M.. (ed.).(2012). İktisada giriş. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
  Dersin Amacı Ekonomi ile ilgili temel kavramlardan hareketle günlük hayatında karşılaştığı ekonomik terim ve analizlerin yorumlamasını yapabilecek düzeyde temel ekonomisi bilgisinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle online eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Ekonominin Tanımı ve Temel Kavramları, Ekonomik Sistemler, Ekonomik Analiz Yöntemleri, Talep ve Talep Esnekliği, Arz Ve Arz Esnekliği, Fayda ve Üretici Dengesi, Maliyet Analizi, Piyasa Dengesi, Talep ve Arz Değişimlerinin Piyasa Dengesine Etkileri, Piyasa Çeşitleri: Tam Rekabet Piyasası, Piyasa Çeşitleri: Tekel (Monopol) Piyasası ve Piyasa Çeşitleri: Diğer Piyasalar konuları yer almaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 5
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 4
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 2
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster