ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seçmeli Yabancı Dil Arapça III TUR411 GÜZ 3+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Arapça dilini kendi alanında kullanır
  2-Arapça Türkçe çeviri örnekleri verir
  3-Günlük yaşamından Arapça örnek cümleler kullanır
  4-Arapça alfabesini ve cümle yapısını açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Günlük Konuşma Kalıpları I
  2 Günlük Konuşma Kalıpları II
  3 Anlamca En Yakın Cümle I
  4 Anlamca En Yakın Cümle II
  5 Duruma Uygun Düşen İfade I
  6 Duruma Uygun Düşen İfade II
  7 Paragraf Tamamlama I
  8 Ara Sınav
  9 Paragraf Tamamlama II
  10 Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle I
  11 Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle I
  12 Konuşmada Boş Bırakılan İfade I
  13 Konuşmada Boş Bırakılan İfade II
  14 Türkçe Arapça- Arapça Türkçe Çeviri
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Abdurrahim, F. (2016). Durusu`l-Luğati`l-Arabiyye 4 Cilt, 2. Baskı. İstanbul: Ravza Yayınları.
  Yardımcı Kitap Bolelli, N. (2016). Modern Metodla Arapça İmla Kuralları (1. Baskı). İstanbul: Rağbet Yayınları.
  Çörtü, M.M. (2016). Arapça Dilbilgisi / Sarf (24. Baskı). İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
  Dersin Amacı Öğrencilerin Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde iletişim kurabilecek seviyede dil bilgisine sahip olması ve bu ikinci yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Günlük Konuşma Kalıpları, Anlamca En Yakın Cümle, Duruma Uygun Düşen İfade, Paragraf Tamamlama, Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle, Konuşmada Boş Bırakılan İfade ve Türkçe Arapça- Arapça Türkçe Çeviri konuları yer almaktadır
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. 5
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster