ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  GENEL İŞLETME TUR103 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmecilikle ilgili temel kavramları ve işletmenin amaçlarını açıklar.
  2-İşletmeleri çeşitli kriterlere göre sınıflandırır.
  3-İşletmelerin kuruluş sürecini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje2011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6512525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar ve İşletmenin Amaçları K1-BÖLÜM-1
  2 İşletme Çevresi K2-BÖLÜM-2
  3 İşletmelerin Sınıflandırılması K1-BÖLÜM-3 YK1-BÖLÜM-3
  4 İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları K1-BÖLÜM-4
  5 Yönetim K1-BÖLÜM-5
  6 Yönetim K1-BÖLÜM-5
  7 Üretim K1-BÖLÜM-6
  8 Ara Sınav
  9 Pazarlama K1-BÖLÜM-7
  10 Muhasebe K1-BÖLÜM-8
  11 Finansman K1-BÖLÜM-9
  12 İnsan Kaynakları Yönetimi K1-BÖLÜM-10
  13 Halkla İlişkiler K1-BÖLÜM-11
  14 Ar-Ge ve İnovasyon K1-BÖLÜM-12
  15 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik K1-BÖLÜM-13
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ayhan Dağdeviren

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Acar, N. (2017). Genel İşletme (1.Baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar ve İşletmenin Amaçları (1-26 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Ağlargöz, O. (2012). Genel İşletme. B. Z. Erdoğan, A. Hepkul (ed.), İşletme Çevresi (34-58 s). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Nacar, R. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), İşletmelerin Sınıflandırılması (43-63 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Adıgüzel, Z. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları (65-88 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Sarıoğlu Uğur, S. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Yönetim (89-118 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Yıldız Çankaya, S. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Üretim (119-143 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Karaca, Ş. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Pazarlama (145-184 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Çidem, İ. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Muhasebe (185-193 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Şahin, D. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Finansman (195-218 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Polat, G. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi (219-248 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Karaca, Ş., & Özbakır Umut, M. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Halkla İlişkiler (249-258 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Doğan, B. G. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Ar-Ge ve İnovasyon (259-270 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Özbakır Umut, M. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik (271-285 s). Detay Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap İşcan, Ö. F. (2012). İşletme Bilimlerine Giriş, İşletmelerin Sınıflandırılması (49-67 s). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayınları, Erzurum.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere genel işletmecilik bilgilerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Dersin içeriğinde İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar ve İşletmenin Amaçları, İşletmenin Çevresi, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Yönetim, Üretim, Pazarlama, Muhasebe, Finansman, İnsan Kaynakları Yönetimi, Halkla İlişkiler, Ar-Ge ve İnovasyon ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik konuları yer almaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 5
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 3
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 2
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. 2
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 2
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster