ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  GENEL İŞLETME TUR103 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletme türleri ile işletmelerin önemini açıklar
  2-İşletmelerin araştırma geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini karşılaştırır
  3-İşletmelerin işlevlerini açıklar
  4-İşletmeleri kurumsal sosyal sorumluluk kriterlerine göre karşılaştırır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   115
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,83 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel İşletmecilik Kavramları
  2 İşletmelerin Önemi, Amaçları ve Çevresel Unsurları
  3 İşletme Türleri
  4 İşletme Türleri
  5 İşletmelerin Kuruluşu
  6 İşletmelerin İşlevleri: Yönetim İşlevleri
  7 İşletmelerin İşlevleri: Üretim İşlevleri
  8 Ara Sınav
  9 İşletmelerin İşlevleri: Pazarlama İşlevleri
  10 İşletmelerin İşlevleri: Finans İşlevleri
  11 İşletmelerin İşlevleri: Muhasebe İşlevleri
  12 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurumsal İletişim
  13 Halkla İlişkiler ve İletişim Süreci
  14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş-Meslek Ahlakı
  15 Çatışma ve stres yönetimi
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Yakup Öztürk

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Ayhan Dağdeviren

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Tengilimoğlu, D., Atilla, A., & Bektaş, M. (2009). İşletme Yönetimi (2 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Bahar, E. (2017). İşletme, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Karaca, Ş. ve Özbakır Umut, M. (2017), Genel İşletme, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Öztürk, S.A. (2014). Genel İşletme İlkeler ve İşlevler, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Genel İşletme, 12. Baskı. Konya: Eğitim Yayınevi.
  Dersin Amacı Öğrencilerin genel işletmecilik bilgilerini geliştirmek ve işletmeciliğe yönelik güncel gelişmeleri yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek dersin içeriğinde Temel İşletmecilik Kavramları, İşletmelerin Önemi, Amaçları ve Çevresel Unsurları , İşletme Türleri , İşletmelerin Kuruluşu, İşletmelerin İşlevleri, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurumsal İletişim, Araştırma Geliştirme ve İnovasyon ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş - Meslek Ahlakı konuları yer almaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 5
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 2
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 3
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster