ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TURİZM EKONOMİSİ TUR104 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye ekonomisinde turizm endüstrisinin yeri ve önemini açıklar
  2-Turizmin ekonomik etkilerini karşılaştırır
  3-Turizmin ekonomik, sosyal ve fiziksel çevre üzerine etkilerini karşılaştırır
  4-Turizmin etkisiyle ortaya çıkan potansiyel ekonomik kazanımları hesaplar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ekonomi ve Turizm İlişkisi
  2 Küreselleşme ve Turizm
  3 Turizm Arzı ve Özellikleri
  4 Turizm Talebi ve Özellikleri
  5 Turizm Piyasası
  6 Turizm Sektöründe Firma Dengesi
  7 Turizmde Tüketici Dengesi
  8 Ara Sınav
  9 Turizmin Parasal (Monoter) Karakterli Ekonomik Etkileri
  10 Turizmin Reel Ekonomik Etkileri
  11 Turizmin Olumsuz Etkileri
  12 Turizm Gelirleri ve Sızıntı
  13 Turizmde Talep Tahmini
  14 Türkiye Ekonomisinde Turizm
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar TÜnlüönen, K., Tayfun, A. ve Kılıçlar, A. (2015). Turizm Ekonomisi, 5. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
  Yardımcı Kitap Çeken, H. (2016). Turizm Ekonomisi, 2. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Kozak, M. ve Bahar, O. (2015). Turizm Ekonomisi, 7. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Özkök, F. (2014). Turizm Ekonomisi, 1. Baskı. Edirne: Paradigma Akademi Yayınları.
  Öztaş, K. ve Karabulut, T. (2006) Turizm Ekonomisi, Genel Turizm Bilgisi, 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
  Dersin Amacı Turizmin ülke ekonomilerine olumlu ya da olumsuz ekonomik etkilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Ekonomi ve Turizm İlişkisi, Küreselleşme ve Turizm, Turizm Arzı ve Özellikleri, Turizm Talebi ve Özellikleri, Turizm Piyasası, Turizm Sektöründe Firma Dengesi, Turizmde Tüketici Dengesi, Turizmin Parasal (Monoter) Karakterli Ekonomik Etkileri, Turizmin Reel Ekonomik Etkileri, Turizmin Olumsuz Etkileri, Turizm Gelirleri ve Sızıntı, Turizmde Talep Tahmini ve Türkiye Ekonomisinde Turizm konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 5
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. 5
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 3
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster