ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ TUR305 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri organizasyonu ve örgüt yapısını açıklar
  2-Seyahat acentalarının sınıflarını karşılaştırır
  3-Tur operatörlerinin turizm işletmeleri ile ilişkisini açıklar
  4-Seyahat acentaları personelinin görev ve sorumlulukları arasındaki ayrımı yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm ve Seyahat
  2 Seyahat İşletmelerinin Gelişmesini Etkileyen Faktörler
  3 Turizmde Seyahat İşletmelerinin Rolü
  4 Seyahat İle İlgili Mesleki Örgütler
  5 Seyahat Acentacılığı
  6 Tur Operatörlüğü
  7 Paket Tur Tasarımı
  8 Ara Sınav
  9 Paket Tur Yönetimi
  10 Paket Tur Uygulamaları (Türkiye)
  11 Paket Tur Uygulamaları (Avrupa)
  12 Paket Tur Uygulamaları (Amerika)
  13 Paket Tur Uygulamaları (Asya)
  14 Paket Tur Uygulamaları (Afrika)
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ayhan Dağdeviren

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Demir, M. (2017). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, İlkeler ve Yönetim,2. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Çolakoğlu, O.E., Epik, F. ve Efendi, E. (2017). Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği, 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Mısırlı, İ. (2015). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü, 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık
  . Çolakoğlu, O.E. ve Çolakoğlu, Ü. (2006). Seyahat Acentaları Yönetimi, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin örgüt yapısını ve işleyişini öğrenerek paket turlara ilişkin her türlü düzenleme ve planlamayı yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Turizm ve Seyahat, Seyahat İşletmelerinin Gelişmesini Etkileyen Faktörler, Turizmde Seyahat İşletmelerinin Rolü, Seyahat İle İlgili Mesleki Örgütler, Seyahat Acentacılığı, Tur Operatörlüğü, Paket Tur Tasarımı ve Yönetimi, Paket Tur Planlaması Uygulamaları konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 4
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. 3
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. 5
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster