ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ TUR305 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin gelişmesini etkileyen faktörleri açıklar.
  2-Seyahat acentaları ve tur operatörlerini çeşitli kriterlere göre sınıflandırır.
  3-Turizmde seyahat acentaları ve tur operatörlerinin rolünü açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1511515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje2012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6512525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm ve Seyahat K1-BÖLÜM-1
  2 Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinin Gelişmesini Etkileyen Faktörler K1-BÖLÜM-2
  3 Seyahat ve Turizm ile İlgili Mesleki Örgütler K1-BÖLÜM-3
  4 Turizmde Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinin Rolü K1-BÖLÜM-4
  5 Seyahat Acentacılığı K1-BÖLÜM-5 YK1-BÖLÜM-4
  6 Tur Operatörlüğü K1-BÖLÜM-6 YK1-BÖLÜM-5
  7 Paket Tur Tasarımı ve Yönetimi K1-BÖLÜM-7 YK1-BÖLÜM-3
  8 Ara Sınav
  9 Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Yönetim K1-BÖLÜM-8
  10 Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi K1-BÖLÜM-9
  11 Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Gelir Yönetimi K1-BÖLÜM-10
  12 Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Kriz Yönetimi K1-BÖLÜM-11
  13 Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Etkinlik Yönetimi K1-BÖLÜM-12
  14 Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde İlişki Yönetimi K1-BÖLÜM-13
  15 Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde İnovasyon Yönetimi K1-BÖLÜM-14
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ayhan Dağdeviren

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Demir, M. (2017). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü: İlkeler ve Yönetim (2. Baskı). Detay Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap İçöz, O. (2016). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Sezgin, E. (ed.), Turizmde Seyahat İşletmeleri ve Seyahat Aracıları (50-77 s). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. İçöz, O. (2016). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Sezgin, E. (ed.), Turizmde Seyahat İşletmeleri ve Seyahat Aracıları (78-109 s). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. İçöz, O. (2016). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Sezgin, E. (ed.), Turizmde Seyahat İşletmeleri ve Seyahat Aracıları (110-133 s). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere seyahat acentaları ve tur operatörlerinin yapısı ve işleyişiyle ilgili bilgiler kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde turizm ve seyahat, seyahat acentaları ve tur operatörlerinin gelişmesini etkileyen faktörler, seyahat ve turizm ile ilgili mesleki örgütler, turizmde seyahat acentaları ve tur operatörlerinin rolü, seyahat acentacılığı, tur operatörlüğü, paket tur tasarımı ve yönetimi, seyahat acentaları ve tur operatörlerinde yönetim, seyahat acentaları ve tur operatörlerinde insan kaynakları yönetimi, seyahat acentaları ve tur operatörlerinde gelir yönetimi, seyahat acentaları ve tur operatörlerinde kriz yönetimi, seyahat acentaları ve tur operatörlerinde etkinlik yönetimi, seyahat acentaları ve tur operatörlerinde ilişki yönetimi, seyahat acentaları ve tur operatörlerinde inovasyon yönetimi konuları yer almaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. 3
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. 2
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 2
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster