ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TURİZM HUKUKU TUR108 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.
  2-Turizm alanındaki hukuk kavramlarını kavrar.
  3-Turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler205525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm Hukuku
  2 Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Ulusal Turizm Örgütleri)
  3 Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Uluslararası Turizm Örgütleri)
  4 Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Uluslararası Turizm Örgütleri)
  5 Turizm Çeşitlerine Göre Yasalar (Deniz Turizmi, Av Turizmi, İnanç Turizmi)
  6 Turizm Çeşitlerine Göre Yasalar (Spor Turizmi, Termal Turizm)
  7 Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesine Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Turizm Teşvikleri)
  8 Ara Sınav
  9 Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesine Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Diğer Düzenlemeler)
  10 Çevre ve Turizm (Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu)
  11 Çevre ve Turizm (Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu)
  12 Turizm İşletmeciliği İle İlgili Turizm Mevzuatı
  13 Turizm Hukuku Kapsamındaki Sözleşmeler
  14 Turizmde Tüketici Hakları ve Global Etikler
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Andaç, F. (2013). Turizm Hukuku, 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Yıldırım, H. (2016) Turizm Hukuku ve Mevzuatı, 10. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Hocaoğlu, U. ve Boz, N. (2008). Turizm Hukuku, 3. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Uslu, F. (2016). Turizm Hukuku Dersleri, 1. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi.
  Dersin Amacı Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisinin öğrenilmesidir.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Turizm Hukuku, Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Ulusal Turizm Örgütleri), Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Uluslararası Turizm Örgütleri), Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Uluslararası Turizm Örgütleri), Turizm Çeşitlerine Göre Yasalar (Deniz Turizmi, Av Turizmi, İnanç Turizmi), Turizm Çeşitlerine Göre Yasalar (Spor Turizmi, Termal Turizm), Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesine Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Turizm Teşvikleri), Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesine Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Diğer Düzenlemeler), Çevre ve Turizm (Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu), Çevre ve Turizm (Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu), Turizm İşletmeciliği İle İlgili Turizm Mevzuatı, Turizm Hukuku Kapsamındaki Sözleşmeler ve Turizmde Tüketici Hakları ve Global Etikler konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 4
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 5
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. 5
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. -
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster