ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Staj TUR414 BAHAR 0+2 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Stajın meslek seçiminde etkisini açıklar
  2-İş ve meslek hastalıklarını açıklar
  3-İş hukukunun temel niteliklerinden örnekler verir
  4-Bireysel ve toplu iş hukuku ayrımını yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 1002010200
  Toplam İş Yükü(Saat)   228
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,6 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Staj Kavramı
  2 Staj Dosyası ve İşlem Basamakları
  3 Staj Yönergesi
  4 İş Sözleşmesi
  5 İşçi Sağlığı ve Güvenliği
  6 Ücret
  7 Çalışma Süreleri Ve İzinler
  8 Ara Sınav
  9 İş Sözleşmesinin Feshi
  10 Toplu İş Hukuku
  11 Toplu İş Sözleşmesi
  12 Sosyal Güvenlik Hukuku
  13 Türk Sosyal Güvenlik Sistemi
  14 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
  15 Genel Değerlendirme ve Kapanış
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Erdoğan, G. (2017). İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku (11. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Alper, Y., ve Kılkış, İ. (2018). İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3. Baskı). Bursa: Dora Basım Yayın. Ören, K. (2017). Bireysel ve Toplu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3. Baskı). Adana: Nobel Yayınları.
  Dersin Amacı Staja ilişkin temel yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle online eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Staj Kavramı, Staj Dosyası ve İşlem Basamakları, Staj Yönergesi, Bireysel İş Hukuku, İş Sözleşmesi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ücret, Çalışma Süreleri Ve İzinler, İş Sözleşmesinin Feshi, Toplu İş Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi, Sosyal Güvenlik Hukuku, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları konuları yer almaktadır
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  2 İşletme, iktisat ve hukuk alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 5
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm işletmeciliği alanında yönetim ve pazarlamaya yönelik stratejileri kavrar. -
  5 Bir turizm (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli olan uygulamalı ve teorik bilgiye sahip olur. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı kavrar. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. 5
  9 Turizm işletmelerindeki belge düzeni, muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Temel matematik bilgisini iş hayatında kullanabilme becerisini kavrar. 5
  10 Turizm işletmelerinde (konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, rekreasyon) maliyet analiz yapabilecek seviyede bilgi sahibi olur. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kavrar. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi kavrar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster