ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turist Rehberliği I REH101 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turist rehberliği mesleği ile ilgili kavramları hatırlar.
  2-Turist rehberinin sahip olması gereken özellikleri sıralar.
  3-Turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartlarını tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turist rehberliği terminolojisi K1-Bölüm 1
  2 Meslek olarak turist rehberliği K1-Bölüm 2
  3 Turist rehberinin yetkinlikleri K1-Bölüm 3
  4 Turist rehberleri ve kişilik K1- Bölüm 4
  5 Turist rehberinin görevleri ve rolleri K1- Bölüm 5
  6 Turist rehberliği ve uzmanlık alanları K1- Bölüm 6
  7 Turist tipolojileri ve turist rehberliği K1- Bölüm 9
  8 Ara Sınav
  9 Turist rehberliği ve teknoloji K1- Bölüm 10
  10 Türkiye`de ve dünyada rehberlerin mesleki örgütlenmeleri K1-Bölüm 12
  11 Türkiye`de ve dünyada profesyonel turist rehberliği eğitimi M1- M2
  12 Turist rehberliği mesleki etik ilkeleri K1- Bölüm 11
  13 Turist rehberliği mevzuatı K1- Bölüm 13-WS
  14 Turist rehberliğinde yasal ve sektörel açmazlar K1- Bölüm 14
  15 Turist rehberliğinde eğitimsel açmazlar K1-Bölüm 14
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Araştırma Görevlisi Dr. Sinem KUNT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araştırma Görevlisi Sema KÜÇÜKALİ
  Kaynaklar K1. Eser, S., Şahin, S. & Çakıcı, C. (2018). Turist Rehberliği. (1. Baskı). Detay Yayıncılık, Ankara. M1. Yenipınar, U., & Zorkirişci, A. (2013). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi. Cağ University Journal of Social Sciences, 10(2). M2. İşçeli, Z., & Kılıç, G. (2018). Lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi veren fakültelerin müfredatlarının incelenmesi. Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 1(1), 41-56. WS. Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. (2014). https://teftis.ktb.gov.tr/TR-264061/turist-rehberligi-meslek-yonetmeligi.html Erişim: 14 Eylül 2020.
  Yardımcı Kitap YK1. Akoğlan Kozak, M. (2017). Rekreasyonel Liderlik Ve Turist Rehberliği Kavram ve Kurumlar Üzerinden Bir Analiz, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık. YK2. Çolakoğlu, O.E., Efendi, E. ve Epik, F. (2017). Tur Yönetimi Ve Turist Rehberliği, 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Turizm rehberlerinin görev ve sorumlulukları kavrayarak rehberlik görevi ile ilgili gereklerini etkin bir şekilde kullanabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Turist Rehberliği mesleğine ilişkin gerekli bilgilerin kazandırılması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. 5
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. 5
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 2
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 3
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster