ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizm Coğrafyası I REH103 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anadolu Çağları, Anadolu Uygarlıkları hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Türkiye`nin genel coğrafyasını ve Türkiye turizm çeşitlerini öğrenir. Doğal coğrafi kaynaklar, kültürel kaynaklar ve turizm türlerini değerlendirir.
  3-Türkiye`de turistik bölgelerin coğrafi dağılışını açıklar. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesine ait eko ve kültür turizmi varlıklarını öğrenir. Bölgelerin etnik gastronomik değerlerini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 6022040
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anadolu Çağları K:1- Bölüm 1
  2 Anadolu Uygarlıkları-I K:1- Bölüm 2
  3 Anadolu Uygarlıkları-II K:1- Bölüm 2
  4 Türkiye`nin Genel Coğrafyası K:1- Bölüm 3
  5 Türkiye Turizm Çeşitleri-I K:1- Bölüm 4
  6 Türkiye Turizm Çeşitleri-II K:1- Bölüm 4
  7 Akdeniz Bölgesi-I K:1- Bölüm 5
  8 Ara Sınav
  9 Akdeniz Bölgesi-II K:1- Bölüm 5
  10 Akdeniz Bölgesi-III K:1- Bölüm 5
  11 Ege Bölgesi-I K:1- Bölüm 6
  12 Ege Bölgesi-II K:1- Bölüm 6
  13 Ege Bölgesi-III K:1- Bölüm 6
  14 Marmara Bölgesi-I K:1- Bölüm 7
  15 Marmara Bölgesi-II K:1- Bölüm 7
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gonul GOKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Kitap: 1. Şenol, F. (2016) Türkiye Turizm Coğrafyası ve Dünya Kültürel Mirası, 5. Baskı, Detay Yayıncılık: Ankara
  Yardımcı Kitap Toskay, T., (1983). Turizm, Turizm Olayına Genel Yaklaşım, İstanbul: Der Yayınları. Boniface, B.G., Cooper, C., (1994). The Geography of Travel and Tourism (second edition), Butterworth, Heinemann. Burton, R., (1995). Travel Geography, Longman. Shaw, G., Williams, A.M.,(2002). Critical Issues in Tourism, A Geographical Perspective, London.
  Dersin Amacı Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin turizm ile ilişkisinin kavranması ve özellikle tanıtım gönüllüleri olacak turizm öğrencilerimize bu değerlerin sevdirilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Turizm ve rekreasyon coğrafyası, Turizmde talep ve güdüler, Turizmde arz: Çekicilikler (Klimatik, kıyı ve deniz ve doğal yaşam kaynakları), Turizmde tarihi kaynaklar, Turizmde arz: Ulaşım sistemleri ve turizm ilişkisi, Turizmde arz: Konaklama, Tatil mekânları: Kıyı kaynaklarının turizm amaçlı kullanımı, Turizmde Doğal kaynak Çeşitliliği, Doğal kaynakların turizm amaçlı kullanımı, Tarihsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı, Kültürel ve şehirsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı, Turizmin etkilerinin farklılaşma nedenleri, turizmin etkileri, Kitlesel turizm, kitlesel turizme alternatifler, Turizmde planlama ve Turizmin gelişmesi konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. 3
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 5
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster