ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dinler Tarihi I REH401 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dinleri sınıflandırır, dini ögeleri açıklar.
  2-Geleneksel Dinleri detaylı olarak açıklar.
  3-Günümüzde dinsel coğrafya ile yaşayan dinleri karşılaştırır ve yorumlar.
  4-Yahudilikle ilgili temel terimleri, Yahudiliğin inanç temellerini açıklar.
  5-Hristiyanlıkla ilgili temel terimleri, Hristiyanlığın inanç temellerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anadolu ve dinler tarihi ve inanç turizmi
  2 Din kavramı, dinlerin sınıflandırılması ve dinin ögeleri
  3 Günümüzde dinsel coğrafya ve yaşayan dinler
  4 Geleneksel Dinler (Totemizm, Animizm, Naturizm, Ata Kültü kavramları)
  5 Yahudilik: Yahudilikle ilgili temel terimler
  6 Yahudiliğin tarihsel gelişimi
  7 Yahudiliğin temel özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Günümüzde Yahudilik ve mezhepler
  10 Yahudilikte inanç temelleri
  11 Yahudilikte ibadet
  12 Hristiyanlık: Hristiyanlıkla ilgili temel terimler
  13 Hristiyanlığın tarihsel gelişimi
  14 Hristiyanlığın temel özellikleri ve günümüzde Hristiyanlık
  15 Hristiyanlıkta inanç temelleri ve ibadet
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül Göker
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Schimmel, A. (2008). Dinler Tarihi, Kırkambar Kitaplığı, İstanbul. Gündüz, Ş. (2005). Anadolu`da Paganizm/Antik Dünyada Harran ve Urfa, Ankara Okulu Yayınları, Ankara. Elliade, M. (2003). Dinler Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul. Elliade, M. (2003). Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Cilt I-II-III, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Aydın, F. (2004). Yahudilik, İnsan Yayınları, İstanbul. Kaçar, T.(-). Dinler Tarihi Ders Notları.
  Dersin Amacı Geleneksel toplumların ve günümüz toplumlarının dinleri hakkında genel bilgiye sahip olmak
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde şu konular işlenecektir: Anadolu ve dinler tarihi ve inanç turizmi Din kavramı, dinlerin sınıflandırılması ve dinin ögeleri Günümüzde dinsel coğrafya ve yaşayan dinler Geleneksel Dinler (Totemizm, Animizm, Naturizm, Ata Kültü kavramları) Yahudilik: Yahudilikle ilgili temel terimler Yahudiliğin tarihsel gelişimi Yahudiliğin temel özellikleri Günümüzde Yahudilik ve mezhepler Yahudilikte inanç temelleri Yahudilikte ibadet Hristiyanlık: Hristiyanlıkla ilgili temel terimler Hristiyanlığın tarihsel gelişimi Hristiyanlığın temel özellikleri ve günümüzde Hristiyanlık Hristiyanlıkta inanç temelleri ve ibadet
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 3
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. 4
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. -
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster