ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Tarihi I REH301 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları analiz eder.
  2- Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
  3-Toplumsal ve mesleki etik değerleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
  4- Toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun davranışları sergiler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türk Tarihinin Başlangıcı ve Türkistan`ın Coğrafyası
  2 Büyük Hun İmparatorluğu
  3 I.-II. Göktürk Devletleri
  4 Uygur, Kırgız ve Türgişler.
  5 Diğer Türk Kavimleri.
  6 Doğu Avrupa Türk Kavimleri
  7 Avrupa Hun Devleti
  8 Ara Sınav
  9 Eski Türklerde Sosyal teşkilat ve Hukuki Yapı
  10 Eski Türklerde Kültürel ve Ekonomik Yapı
  11 İlk Tük- İslam Devletleri
  12 Büyük Selçuklu Devleti
  13 İlk Türk- İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
  14 İlk Türk-İslam Devletlerinde İdari ve Askeri Yapı
  15 İlk Türk İslam Devletlerinde Kültürel Eserlerin Değerlendirilmesi
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Ögel, B. (2017). Türk Devlet Anlayışı, İstanbul: Ötüken Yayınları. Kafesoğlu, İ. (2004), Türk Milli Kültürü, İstanbul: Ötüken Yayınları.
  Yardımcı Kitap Koca, S. (2003). Türk Kültürünün Temelleri, Ankara: Odes Kütür Yayınları Koca, S. (2011). Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri, Berikan Yayınevi.
  Dersin Amacı Türk milli kültür temellerinin oluşumuna katkıda bulunan Türk devletlerinin tarihi, kültürel ve sosyal alandaki değerlerini öğrencilere öğretmek ve bunları Turist Rehberliği için kullanabilme becerisini onlara kazandırabilmek
  Dersin İçeriği Türk Tarihinin Başlangıcı ve Türkistan?ın Coğrafyası. Büyük Hun İmparatorluğu. I-II Göktürk Devletleri. Uygur, Kırgız ve Türgişler. Diğer Türk Kavimleri. Doğu Avrupa Türk Kavimleri. Avrupa Hun Devleti Eski Türklerde Sosyal teşkilat ve Hukuki Yapı. Eski Türklerde Kültürel ve Ekonomik Yapı. İlk Tük- İslam Devletleri. Büyük Selçuklu Devleti. İlk Türk- İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet. İlk Türk-İslam Devletlerinde İdari ve Askeri Yapı İlk Türk İslam Devletlerinde Kültürel Eserlerin Değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 4
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. -
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster