ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sanat Tarihi I REH303 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarih öncesi ve tarihi çağlarda yaşamış uygarlıkların sanat eserlerini hatırlar.
  2-İslam sanatı hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Türk sanatı ve Avrupa sanatını ayırt eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anadolu`da Tarih Öncesi ve İlk Çağ Sanatı K1-BÖLÜM 1-YK1
  2 Mezopotamya`da Tarih Öncesi ve İlk Çağ Sanatı K1-BÖLÜM 1-YK2
  3 Eski Mısır Uygarlığı ve Sanatı K1-BÖLÜM 1-YK3
  4 Yunan sanatı K1-BÖLÜM 3
  5 Roma sanatı K1-BÖLÜM 3
  6 Bizans sanatı K1-BÖLÜM 3
  7 İslam sanatı K1-BÖLÜM 5
  8 Ara Sınav
  9 İspanya ve Kuzeybatı Afrika`da İslam sanatı K1-BÖLÜM 5
  10 Sicilya ve Güney İtalya`da İslam etkileri K1-BÖLÜM 5
  11 Türk sanatı K1-BÖLÜM 6
  12 Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi mimarisi ve el sanatları K1-BÖLÜM 6-YK1
  13 Avrupa sanatı K1-BÖLÜM 7
  14 Avrupa sanatı K1-BÖLÜM 7
  15 19.-21. yüzyıl sanat akımları K1-BÖLÜM 8
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Araştırma Görevlisi Doktor Sinem KUNT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araştırma Görevlisi Sema KÜÇÜKALİ
  Kaynaklar K1. Gökalp, Z.D., Demir, H., Parla, C., Alp, A.O., Yılmaz, A., Altınsapan, M.E., Gerengi, A., Çöl, N., Alp, S., Ertuğrul, Z., & Küçükhasköylü, N. (2019). Sanat Tarihi. (C.Parla Ed.). (1.Baskı). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
  Yardımcı Kitap YK1. Yılmaz, G., Çavuşoğlu, R., & Kulaz, M. (Eds.). (2019). Arkeoloji ve sanat tarihi araştırmaları: Yapılar, buluntular, müzeler, çizim ve fotoğraflar eşliğinde. (1.Baskı). Hiper yayınları, İstanbul YK2. Gökçe, S. (2016). Lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi verilen üniversitelerde sanat tarihi eğitiminin mesleki turizm eğitimindeki yerine yönelik bir değerlendirme (Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. YK3. Kalay, H. A., Şahin, S., & Meriç, S. (2018). Mimari Mirasın Turizme Açılmasının Mimari Mirasın Korunmasına Etkisi: Sanat Tarihi ve Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 65-78.
  Dersin Amacı Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar Anadolu`da yaşamış olan uygarlık ve toplumların sanatlarını ve bırakmış oldukları değerleri sanatsal boyutlarıyla öğretmek
  Dersin İçeriği Tarih öncesi dönemden modern çağa kadar sanat kavramı, tarihi ve akımları konularından oluşmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 1
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 4
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. 5
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster