ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Destinasyon Yönetimi REH305 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Destinasyon kavramını türlerini ve özelliklerini açıklar.
  2- Destinasyon planlama ve geliştirme sürecinin aşamalarını açıklar.
  3-Destinasyon marka yönetimi ile ilgili kavramları ve uygulamaları açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm bölgesi-destinasyon: Kavramsal Arkaplan Destinasyon kavramı, özellikleri ve yönetimi Destinasyonların sınıflandırılması Destinasyonları oluşturan unsurlar K1-bölüm-1 K2-bölüm-1
  2 Destinasyon yönetimi ne demektir? Destinasyon yönetim süreçleri Destinasyon yönetimi kapsamında karar verme K1-bölüm-2
  3 Destinasyon yönetimi işlevleri I: Destinasyon planlama Destinasyon planlama ve geliştirme Planlama ve turizm planlaması Destinasyonlarda planlama K1-bölüm-3 K2-bölüm-2
  4 Destinasyon yönetimi işlevleri II: Örgütleme (Destinasyon Yönetim örgütleri) K1-bölüm-4
  5 Destinasyon yönetimi işlevleri III: Koordinasyon (Destinasyon ortaklığı ve katılım) K1-bölüm-5
  6 Destinasyon yönetimi işlevleri IV: Yürütme Destinasyon Yönetimi İşlevleri V: Kontrol K1-bölüm-6-7
  7 Destinasyon Pazarlama K1-bölüm-12 K2-bölüm-4
  8 Ara Sınav
  9 Destinasyonda Ürün Geliştirme K2-bölüm-5
  10 Destinasyon Rekabetçiliği Destinasyonlarda Rekabet Edebilirlik K1-bölüm-9 K2-bölüm-4
  11 Destinasyon markası Destinasyon markası ile ilgili temel kavramlar Destinasyon markalamasında kullanılan yöntem ve taktikler K2-bölüm-8
  12 Destinasyonda toplam kalite yönetimi K1-bölüm-11
  13 Destinasyonda sosyal ve entelektüel sermaye Destinasyon yönetim çerçevesi: Sürdürülebilir turizm K1-bölüm 13 K1-bölüm-14
  14 Destinasyonlarda tüketici davranışları K2-bölüm-5
  15 Destinasyon ziyaretçi yönetimi K2-bölüm-6
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölüm öğretim elemanları
  Kaynaklar K1. Türkay, O. (2014). Destinasyon yönetimi Yönetimbilim Bakış Açısıyla İşlevler Yaklaşımlar ve Araçlar. Ankara: Detay Yayıncılık K2. Özer, S., Yüksek, G., Aksöz, O., Yüncü, D., Argan, M., Tokay Argan, M., Yüncü, H.R., Yılmaz, A., Kutlu, Ö. (2019). Destinasyon Yönetimi. Yüncü, D. (Editör). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi.
  Yardımcı Kitap K3. Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara.
  Dersin Amacı Bu ders bir destinasyonun yönetimi için gerekli temel bilgilerin öğretimine yöneliktir.
  Dersin İçeriği Turizm ve destinasyon yönetimi (İlkeler, Kurallar, Eğilimler ve Politikalar); Turizmin Gelişmesinin Evreleri; Ekonomik Etkiler(Turizm ve Döviz Gelirleri, Turizmde Uygulanan Vergiler, Fiyat-Turizm İlişkisi, Turist Tipleri); Çevresel Etkiler (Eko-sistem, Eko-turizm, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Çevreye Etki Eden Faktörler); Sosyal Etkiler (Kültür ve Turizm, Sosyo-Kültürel Etkiler); Kamu Kurumları ve Bölgesel Kuruluşlar; Turizmin Gelişmesinde Kamu Sektörünün Rolü; Turist Davranışları ve Destinasyon Seçimi; Turizm Pazarlaması; İmaj Geliştirme; Destinasyon Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar; Doğal ve kültür varlıklarının Korunması; Örnek Çalışmalar; Türkiye`de Destinasyon Yönetimi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. 3
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 5
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. 4
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 4
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. -
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster