ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Tedbirleri ve İlk Yardım REH311 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genel sağlık bilgi ve becerilerini uygular.
  2-İlk yardımı kavramını tanımlar.
  3-İlk yardımı uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   97
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,23 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel İlk yardım Bilgileri K1 Bölüm 1
  2 Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi K1 Bölüm 2
  3 Temel Yaşam Desteği K1 Bölüm 3
  4 Kanamalarda İlk yardım K1 Bölüm 4
  5 Yaralanmalarda İlk yardım K1 Bölüm 5
  6 Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım K1 Bölüm 6
  7 Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk yardım K1 Bölüm 7
  8 Ara Sınav
  9 Bilinç Bozukluklarında İlk yardım K1 Bölüm 8
  10 Zehirlenmelerde İlk yardım K1 Bölüm 9
  11 Hayvan Isırmalarında İlk yardım K1 Bölüm 10
  12 Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım K1 Bölüm 11
  13 Boğulmalarda İlk yardım K1 Bölüm 12
  14 Hasta Taşıma Teknikleri K1 Bölüm 13
  15 İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim K2 Bölüm 4
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araştırma Görevlisi Sema KÜÇÜKALİ
  Kaynaklar K1 İnan, F., Kurt, Z. ve Kubilay, İ. (2007). Temel İlk Yardım Uygulamaları El Kitabı. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. K2 Okanlı, A. (2015). "İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim". İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri (1. Baskı). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
  Yardımcı Kitap YK1 Örgev, C. (2018). İlk ve Acil Yardım Hizmetleri ve Organizasyonu Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Bu derste öğrencilere ilk yardım konusunda temel bilgi ve bu bilgileri uygulama nosyonu kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği İlkyardımın tanımı, önemi, ilkeleri, yaralı ve hastaların kaza ortamının değerlendirilmesi ve muayenesi, hasta ve yaralı taşıma şekilleri, İlk ve acil yardımda iletişim.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. 5
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 4
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. 5
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 5
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 5
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster