ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Tarihi II REH302 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarih öncesi Türk kültürü sınıflandırır
  2-Türk Devletlerinde teşkilat, iktisadi hayat, düşünce ve ahlak, kültür ve sanat ile bunların geçirmiş olduğu değişimleri açıklar
  3-Türk tarihinin önemli evrelerini karşılaştırır
  4- Kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinin önemini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   102
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,4 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Büyük Selçuklu Devleti
  2 Türkler Anadolu`ya yerleşmeden önce Anadolu`nun tarihi ve kültürel durumu.
  3 Türkler`in Anadolu`ya yerleşmesi ve Türk-Bizans İlişkileri.
  4 Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar siyasi, sosyal ve iktisadi durumu.
  5 Türkiye Selçukluları devrinde Anadolu`da gelişen kültür merkezleri ve kültürel eserler.
  6 Beylikler döneminde Türkiye`de sosyal ve iktisadi hayat.
  7 Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde Ak Koyunlu ve Kara Koyunlu hakimiyeti Dönemi.
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi
  10 Osmanlı Devletinin Yükseliş Dönemi
  11 Yükselme döneminde Osmanlılarda kültür, sanat ve edebiyat.
  12 Osmanlılarda devlet teşkilatı, iktisadi yapı, sosyal yapı ve gündelik hayat.
  13 Tanzimat Dönemi ve sonrasında Osmanlı
  14 Osmanlı Devletinin Yıkılışı
  15 Modern Türkiye`nin Doğuşu
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Ögel, B. (2017), Türk Devlet Anlayışı, Ötüken Yayınları, İstanbul. Kafesoğlu, İ. (2004), Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Koca, S. (2003), Türk Kültürünün Temelleri, Odes Kütür Yayınları, Ankara. Koca, S. (2011), Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri, Berikan Yayınevi.
  Dersin Amacı Türkiye Türklerinin kültür temellerinin oluşumuna katkıda bulunan Türk devletlerinin tarihi, kültürel ve sosyal alandaki değerlerini öğrenciye aktarmak
  Dersin İçeriği Türklerin Anadolu`ya Yerleşmeden Önceki Anadolu`nun Tarihi ve Kültürel Durumu; Türklerin Anadolu`ya Yerleşmesi ve Türk- Bizans İlişkileri; Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Siyasi, Sosyal, İktisadi Durum ve Kültürel Merkezler; Beylikler Döneminde Türkiye; Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu`nun Kuruluş, Yükselme ve Son Dönemleri; Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri; Modern Türkiye`nin Doğuşu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 5
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 3
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. 2
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 4
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster