ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları REH306 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Görgü ve protokol kavramlarını açıklar.
  2-Ülkemizde protokole ilişkin yasal düzenlemeleri açıklar
  3-Temel görgü ve protokol kurallarını uygular.
  4-Konuşurken ve yazarken görgü ve protokol kurallarına uyar.
  5-Çeşitli ortamlarda geçerli görgü ve protokol kurallarını uygular.
  6-Toplantılarda uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının neler olduğunu açıklar.
  7-Yemeklerde uyulması gereken görgü ve protokol kurallarının neler olduğunu açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Protokol Kavramının Tanımı, anlamı, tarihçesi Görgü ve Protokol Kavramı K1 BÖLÜM 1 K3 BÖLÜM 1
  2 Protokol mevzuatı Protokol İlkeleri ve Türleri K1 BÖLÜM 1 K3 BÖLÜM 2
  3 Sosyal hayatta ve iş ortamında protokol K1 BÖLÜM 2 K3 BÖLÜM 3
  4 Protokol türleri ve protokol listeleri K1 BÖLÜM 3
  5 Tören protokolü K1 BÖLÜM 4
  6 Kurumsal protokol etkinlikleri Toplantı protokolü Taşıt protokolü Bayrak protokolü Konuk ve ziyaret protokolü K1 BÖLÜM 5
  7 Davet ve ziyafet protokolü K1 BÖLÜM 5
  8 Ara Sınav
  9 Protokol yazıları ve resmi yazılarda protokol kuralları Sözlü ve Yazılı İletişimde Protokol K1 BÖLÜM 6 K3 BÖLÜM 4
  10 Randevu, Ziyaret, Teşekkür ve Hediye Protokolü K2 BÖLÜM 7
  11 Kıyafet Protokolü K2 BÖLÜM 9
  12 Çalışma Ortamı Protokolü K2 BÖLÜM 12
  13 Sosyal Davranış Kuralları K2 BÖLÜM 13
  14 Nezaket ve Görgü Kuralları Sözsüz İletişimde Davranış ve Protokol K2 BÖLÜM 14 K3 BÖLÜM 5
  15 Yönetsel Davranış Protokolü K3 BÖLÜM 7
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar K.1: Aytürk, N. (2020), Protokol Bilgisi (9. Baskı), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap K.2: Bilgili, B. (2020), Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını. K.3: Uluyağcı, C.(2019), İş Ortamında Protokol ve Davranış Kuralları, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi K.4. Tutar, H. ve Altınöz, M. (2010), Protokol Bilgisi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, resmi ilişkiler ve iş yaşamında dikkat edilmesi gereken kurallar ve bunların uygulanmasının ilişkilere getireceği düzen konusunda bilgi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Resmi ilişkilerde protokol, tanışma, tanıştırma hitap, çeşitli görgü kuralları (giyim, telefonda konuşma, selamlama vb.), ziyafetlerde protokol bilgisi, farklı milliyetlerin görgü kuralları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 3
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. 4
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 3
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 3
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. 5
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster