ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dünya Coğrafyası ve Turizm Destinasyonları REH404 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünya coğrafyasını ve dünya destinasyonlarını özetler, farklılıkları ve benzerliklerini yorumlar.
  2-Dünya Turizm Örgütünün faaliyetlerini açıklar
  3-Destinasyon kavramını açıklar.
  4-Dünya Kültür Mirası`nın ne olduğunu açıklar.
  5-Dünya ve Türkiye coğrafyasını turizm arzı ve turizm talebi açısından analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje10166
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm ve Coğrafya İlişkisi
  2 Destinasyon Tanım, Özellik ve Türleri
  3 Dünya Turizm Örgütü Kapsamında Seyahat Bölgeleri
  4 Orta ve Doğu Avrupa Seyahat Destinasyonları
  5 Batı Avrupa Seyahat Destinasyonları
  6 Kuzey Amerika Seyahat Destinasyonları
  7 Güney Amerika Seyahat Destinasyonları
  8 Ara Sınav
  9 Asya Pasifik Seyahat Destinasyonları
  10 Afrika Seyahat Destinasyonları
  11 Orta-Doğu Seyahat Destinasyonları
  12 UNESCO ve Dünya Kültür Mirasları
  13 UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
  14 Dünya Harikaları (Antik Dönemin Yedi Harikası)
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Aktaş, G. (2008), Turizm Coğrafyası, Ankara: Detay Yayıncılık. Güngördü, E. (2003), Türkiye`nin Turizm Coğrafyası, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  Yardımcı Kitap Özdemir, Gökçe., (2008), Destinasyon Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara Özey, Ramazan., (2008), Asya Coğrafyası,Aktif Yayınları, İstanbul.
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrencinin dünya turizm coğrafyasında yer alan önemli yerler hakkında bilgi sahibi olarak, Dünya Kültür Mirasları listesinde bulunan yerler hakkında bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim eğitim yöntemi kullanılacak bu dersin içeriğinde; Turizm ve Coğrafya İlişkisi, Destinasyon Tanım, Özellik ve Türleri, Dünya Turizm Örgütü Kapsamında Seyahat Bölgeleri, Orta ve Doğu Avrupa Seyahat Destinasyonları, Batı Avrupa Seyahat Destinasyonları, Kuzey Amerika Seyahat Destinasyonları, Güney Amerika Seyahat Destinasyonları, Asya Pasifik Seyahat Destinasyonları, Afrika Seyahat Destinasyonları, Orta-Doğu Seyahat Destinasyonları, UNESCO ve Dünya Kültür Mirasları, Dünya Harikaları (Antik Dönemin Yedi Harikası) konuları işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 3
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 5
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. 5
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 5
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 5
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster