ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anadolu Uygarlıkları I REH201 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anadolu`nun Tarih Öncesi Çağlarını öğrenir.
  2-Anadolu`da yaşamış olan uygarlıklar hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında analiz yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler3011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 3011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   128
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,27 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tarih Öncesi Uygarlıklar.(Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Khalkolitic Dönemler)-I Tarih Öncesi Uygarlıklar.(Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Khalkolitic Dönemler K:1-bölüm 1
  2 Tarih Öncesi Uygarlıklar.(Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Khalkolitic Dönemler)-II K:1-bölüm 1
  3 Tarih Öncesi Uygarlıklar.(Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Khalkolitic Dönemler)-III K:1-bölüm 1
  4 Anadolu`da Tunç Çağı-I K:1-bölüm 2
  5 Anadolu`da Tunç Çağı-II K:1-bölüm 2
  6 Anadolu`da Tunç Çağı-III K:1-bölüm 2
  7 Hitit Uygarlığı-I K:1-bölüm 3
  8 Ara Sınav
  9 Hitit Uygarlığı-II K:1-bölüm 3
  10 Geç Hitit ve Frigler (Demir Çağı)-I K:1-bölüm 4
  11 Geç Hitit ve Frigler (Demir Çağı) -II K:1-bölüm 4
  12 Geç Hitit ve Frigler (Demir Çağı) -III K:1-bölüm 4
  13 Urartu Tarihi ve Kültürü-I K:1-bölüm 5
  14 Lydia Uygarlığı-I K:1-bölüm 6
  15 Lydia Uygarlığı-II K:1-bölüm 6
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Kitap: 1. Akurgal.E. (2000) Anadolu Uygarlıkları, İstanbul: Phoenix Yayınevi
  Yardımcı Kitap Gür, S. (2008) İlk İnsandan Selçukluya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Kentler, İstanbul: Alfa Yayınları Desti. M. (2005) Anadolu Uygarlıkları, İstanbul: Dost Kitabevi
  Dersin Amacı Bin yıllar boyunca uygarlıkların merkezi olan Anadolu topraklarında , tarih süreci içerisinde yer alan uygarlıkların tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Tarih Öncesi Uygarlıklar.(Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Khalkolitic Dönemler Anodolo`da Tunç Çağı (Troia) Hatti Uygarlığı (Dini , sanatı) Hitit Uygarlığı (Hitit Kültürünün özellikleri, Hititlerde din, sanat) Anadolu`da İ.Ö 1.Binde Küçük Krallıklar Dönemi Geç Hitit Uygarlığı (Geç Hitit Stilleri, sanatı, mimarlığı, Geç Hitit Sanatının Yunan Sanatına etkileri) Urartu Uygarlığı (Her alanıyla Urartu Sanatı ) Frigya Uygarlığı (Fryg Sanatı) heykel sanatı maden eserler, mimarlık) Lydia Uygarlığı (Lydia Sanatı ,mimarisi) Lykia Uygarlığı (Lykia Sanatı , Kaya Anıtları ve mimarlık) Anadolu`da Pers Egemenliği Dönemi) Anadolu`da Hellen Uygarlığı Anadolu`da Roma Uygarlığı. Anadolu Arkeolojisinde tarihsel coğrafyada bölgeler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 5
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. -
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster