ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anadolu Uygarlıkları II REH202 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Likya kentleri ile güney ege kültür turizmi bağlantısını açıklar.
  2-Yunan ve Roman Sanatının karakteristik özelliklerini yorumlar.
  3-Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemi karakteristik özelliklerini karşılaştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   128
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,27 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Likya I K 1-BÖLÜM-7
  2 Likya II K 1-BÖLÜM-7
  3 Yunan ve Roma Dönemi Kentleri I K 1-BÖLÜM-8
  4 Yunan ve Roma Dönemi Kentleri II K 1-BÖLÜM-8
  5 Yunan ve Roma Dönemi Kentleri III K 1-BÖLÜM-8
  6 Antik Yunan Uygarlığı ve Anadolu K 2-BÖLÜM-9
  7 Roma Medeniyeti ve Anadolu K 2-BÖLÜM-10
  8 Ara Sınav
  9 Ortaçağda Anadolu I K 2-BÖLÜM-11
  10 Ortaçağda Anadolu II K 2-BÖLÜM-11
  11 Selçuklu ve Beylikler Dönemi`nde Anadolu K 2-BÖLÜM-12
  12 Selçuklu ve Beylikler Dönemi`nde Anadolu II K 2-BÖLÜM-12
  13 Osmanlı döneminin genel özellikleri Osmanlı dönemi örnekleri I K 2-BÖLÜM-13
  14 Osmanlı döneminin genel özellikleri Osmanlı dönemi örnekleri II K 2-BÖLÜM-13
  15 Anadolu Dinleri Tarihi K 2-BÖLÜM-14
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar K 1. Akurgal.E. (2000) Anadolu Uygarlıkları,(2. Baskı), İstanbul: Phoenix Yayınevi K 2. Işıklı, M. (2019) Anadolu Uygarlıkları, Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını: Erzurum.
  Yardımcı Kitap Arslan, A. (2017) Hıstory Of Anatolıa Through Readıngs : For Tour Guiding Students, (1. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Anadolu`da varlığını sürdürmüş uygarlıkların tarihini ve bıraktıkları eserleri incelemek, öğrenmek.
  Dersin İçeriği Likya kentleri Antik Yunan Uygarlığı ve Anadolu Roma Uygarlığı ve Anadolu Orta Çağ`da Anadolu Selçuklu ve Beylikler Döneminde Anadolu Osmanlı Dönemi Anadolu Dinler Tarihi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 5
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. -
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster