ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sürdürülebilir Turizm REH608 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler çevre sorunları hakkında genel bir bilgiye sahip olacaktır.
  2-Turizmin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin farkına varacaktır.
  3-Turizm ve çevre dengesi hakkında bilgiler edinir.
  4-Sürdürülebilir turizm yaklaşım modellerini kavrar.
  5-Öğrencilerde çevre koruma bilinci oluşur.
  6-Sürdürülebilir turizm uygulaması yapan bölgelerin karşılaştırılıp analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje10166
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sürdürülebilirlik kavramı ve yaklaşımlar,
  2 Sürdürülebilir turizm kavramı ve özellikleri,
  3 Sürdürülebilir turizmin temel ilkeleri,
  4 Sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (Sürdürülebilir turizme çevresel yaklaşım)
  5 Sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (Sürdürülebilir turizme ekonomik yaklaşım)
  6 Sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (Sürdürülebilir turizme toplumsal yaklaşım)
  7 Sürdürülebilir turizm ile taşıma kapasitesi ilişkisi,
  8 Ara Sınav
  9 Turizm taşıma kapasitesi kavramı,
  10 Turizm taşıma kapasitesinin boyutları (Ekolojik boyutu, Fiziksel boyutu, Ekonomik boyutu),
  11 Turizm taşıma kapasitesinin boyutları (Toplumsal boyutu, Psikolojik boyutu),
  12 Turizm taşıma kapasitesini etkileyen faktörler,
  13 Turizm gelişme düzeyi ile taşıma kapasitesi dengesi,
  14 Sürdürülebilir turizm stratejileri
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Mowforth, M., Munt, I. Tourism and Sustainablity. (2009). 3.ed. New York: Routledge.
  Yardımcı Kitap N. Kahraman ve O. Türkay. (2012). Turizm ve Çevre, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Doğal ve kültürel çevrenin turizm için önemi, turizm ürünü içindeki çevre bileşenlerinin analizi ve turizmde çevre koruma uygulamaları hakkında öğrencilere vizyon ve farkındalık kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde; Sürdürülebilirlik kavramı ve yaklaşımlar, sürdürülebilir turizm kavramı ve özellikleri, sürdürülebilir turizmin temel ilkeleri, sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (sürdürülebilir turizme çevresel yaklaşım, sürdürülebilir turizme ekonomik yaklaşım, sürdürülebilir turizme toplumsal yaklaşım), sürdürülebilir turizm ile taşıma kapasitesi ilişkisi, turizm taşıma kapasitesi kavramı, turizm taşıma kapasitesinin boyutları (ekolojik boyutu, fiziksel boyutu, ekonomik boyutu, toplumsal boyutu, psikolojik boyutu), turizm taşıma kapasitesini etkileyen faktörler, turizm gelişme düzeyi ile taşıma kapasitesi dengesi, sürdürülebilir turizm stratejileri konuları ele alınacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 5
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. -
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 5
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster