ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme REH410 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizmde tanıtma ve satış geliştirme yöntemlerini açıklar.
  2-Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemini yorumlar.
  3-Turizmde tanıtım ve satış geliştirme yöntemleri hakkında bilgi verir.
  4-Türkiye`nin turizm amaçlı tanıtım faaliyetleri hakkında yorum yapar.
  5-Turistik tanıtma ve satış geliştirmede bilişim tekonolojisinin önemini açıklar.
  6-Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
  7-Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10133
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje10155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanıtma kavramı ve ilişkili diğer kavramlar,
  2 Tanıtım planı ve içeriği,
  3 Turizm sektöründe tanıtma,
  4 Turizmde tanıtma araçları,
  5 Turistik tanıtımda uyulması gereken kurallar,
  6 Türkiye`nin turistik tanıtım faaliyetlerinden örnekler,
  7 Turizmde pazarlama karması elemanları,
  8 Ara Sınav
  9 Satış geliştirmenin pazarlama karması içindeki yeri,
  10 Reklamın satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri,
  11 Kişisel satışın satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri,
  12 Halkla ilişkilerin satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri,
  13 Tüketim psikolojisi, satın alma motifleri.
  14 Satışta iletişimin rolü, satış süreçleri.
  15 Satışta stratejik düşünme ve stratejik hedefler oluşturma
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Rızaoğlu, B. (2003), Turizmde Tanıtma, Aydın:Kartal Ofset Matbaacılık.
  Yardımcı Kitap Tavmergen, İ. P. ve Meriç, P.Ö. (2002), Turizmde Tanıtma ve Halkla İlişkiler, Ankara: Turhan Kitabevi.
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında, öğrencilerin turizmde tanıtma ve satış geliştirme araçları konusundaki bilgi ve kazanımlarının arttırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim eğitim yöntemi kullanılacak bu dersin içeriğinde; Tanıtma kavramı ve ilişkili diğer kavramlar, Tanıtım planı ve içeriği, Turizm sektöründe tanıtma, Turizmde tanıtma araçları, Turistik tanıtımda uyulması gereken kurallar, Türkiye`nin turistik tanıtım faaliyetlerinden örnekler, Turizmde pazarlama karması elemanları, Satış geliştirmenin pazarlama karması içindeki yeri, Reklamın satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri, Kişisel satışın satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri, Halkla ilişkilerin satış geliştirmedeki rolü ve özellikleri konuları ele alınacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 4
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. 5
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. 4
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 4
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. -
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster