ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yunan ve Roma Mitolojisi REH212 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yunan Mitolojisinin Roma Mitolojisini nasıl etkilediğini analiz eder.
  2-Tanrılar , Kahramanlar ve mitolojik olaylar hakkında açıklama yapar.
  3-Efsanevi hikayelerin nasıl doğduğu ve geliştiğini yorumlar.
  4-Yunan Theogonisi, Evrenin yaradılışı ve Tanrıların doğuşu hakkında analiz yapar.
  5-Yunan Mitolojisi ile Roma Mitolojisini karşılaştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kavram Olarak Mitoloji Ve Mitolojinin Kaynakları K1-Bölüm 1 K2-Bölüm1
  2 Yunan Mitolojisinin Kaynakları K1-Bölüm 1 K2-Bölüm1
  3 Mitin Unsurları-Kaos: Başlangıç K1-Bölüm 1 K2-Bölüm1
  4 Zeus-Jupiter Hera -Juno K1-Büyük Tanrılar K2
  5 Poseidon-Neptün Demeter-Ceres K1-Büyük Tanrılar K2
  6 Afrodit-Venüs Athena-Minerva K1-Büyük Tanrılar K2
  7 Ares-Mars Apollon-Apollon K1-Büyük Tanrılar K2
  8 Ara Sınav
  9 Artemis-Diana Hephaistos-Vulcan K1-Büyük Tanrılar K2
  10 Hermes-Merkür Dionisos-Baküs K1-Büyük Tanrılar K2
  11 Titanlar K1-Bölüm 3 K2
  12 Kahramanlar Ve Efsaneler K1-Büyük Kahramanlar K2
  13 Yaratılış Mitleri K1-Bölüm 3 K2
  14 Yunan Destanları K1-Bölüm 3 K2
  15 Günlük Hayatta Mitolojik Yansımalar K1-Bölüm 3 K2
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Yakup Öztürk

  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar K1. Bulfinch, T. (2018). Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi, 2. Baskı, İstanbul: İnkilap Kitabevi Yayıncılık. K2. Can, Ş. (2020).Klasik Yunan Mitolojisi. 18. Baskı, İstanbul: Ötüken Neşriyat
  Yardımcı Kitap Estin, C., ve Laporte, H. (2013) Yunan ve Roma Mitolojisi, (27. baskı) Ankara: Tubitak Yayınları Grimal, P. (2012 ) Mitoloji Sözlüğü Yunan ve Roma, (1. Baskı), İstanbul: Kabalcı Yayınevi Carpenter, H. (2012) Antik Yunanda Sanat ve Mitoloji, İstanbul: Homer Kitabevi
  Dersin Amacı Arkeoloji derslerini pekiştirmeye yardımcı olmasının yanı sıra arkeolojik sanat eserleri üzerindeki mitolojik anlatımlara bakış açılarının bilimsellik kazandırılmasına yardımcı olmak.
  Dersin İçeriği Yunan Theogonisi, Evrenin yaradılışı ve Tanrıların doğuşu. Büyük Tanrılar Zeusun birliktelikleri ve her yönüyle Zeus Olymposluların günlük yaşamı. İkinci derecedeki tanrılar Kahramanlar Olağan üstü yaratıklar Troyalılar Hanedanı Eski Romada geleneksel Tanrılar Rahipler sınıfı, aile kültü ve ayinleri Dışarıdan alınan tanrılar Gizli din ve kültler İmparatorluk kültü Romalıların atası Aineias, Romus ve Romulus
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 4
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. -
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 3
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. -
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. -
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster