ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Yabancı Dil İngilizce V REH405 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Marmara Bölgesinde Turistik Çekiciliklerin İngilizce tanıtımını yapar
  2-Ege Bölgesindeki Turistik Çekiciliklerin İngilizce tanıtımını yapar.
  3-Mesleki İngilizce alanında okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerileri geliştirir
  4-İngilizce dilini kendi alanında kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Marmara tanıtım ve sunumu
  2 Istanbul (Hippodrome, Sultanahmet Cami, Ayasofya, Topkapi, Yerebatan Sarnıcı, Islam sanat müzesi)
  3 Istanbul (Hippodrome, Sultanahmet Cami, Ayasofya, Topkapi, Yerebatan Sarnıcı, Islam sanat müzesi) )
  4 Istanbul (Suleymaniye, Grand Bazaar, Dolmabahce Sarayı, Kariye Müzesi, Galata Kulesietc. .),
  5 Istanbul (Suleymaniye, Grand Bazaar, Dolmabahce Sarayı, Kariye Müzesi, Galata Kulesi ),
  6 Edirne Sunumu(Selimiye Cami, Tarihi pazar, Kırkpınar Güreş Festival)
  7 Çanakkale Sunumu(Gelibolu, Truva )
  8 Ara Sınav
  9 Bursa Sunumu(Ulucami, Green Mosque, Orhan Gazi and Osman Gazi Türbe .)
  10 Ege bölgesi sunumu
  11 İzmir (Bergama, Efes, Selçuk, Şirince et al.)
  12 Aydin (Afrodisias, Kuşadasi, Didim, Apollo Tapınağı
  13 Muğla (Bodrum, Su altı müzesi, Marmaris .)
  14 Denizli (Pamukkale, Höyük)
  15 Genel değerlendirme
  Ön Koşul Bu dersin ön koşul dersi yoktur.
  Ders Dili Türkçe/İngilizce
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Yenen, Ş. (1998). Turkish Odyssey, İstanbul.
  Yardımcı Kitap Tekin, F. (2014). Turizm Personeline Pratik İngilizce, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Dersin Amacı Mesleki İngilizce alanında okuma, konuşma, yazma ve dinleme, sunum hazırlama becerileri kazandırılması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Marmara (İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne) ve Ege (izmir, Muğla, Denizli, Aydın) bölgesi turistik çekiciliklerine ilişkin konular işlenecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. 5
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. 3
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. 5
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. 5
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. 5
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 5
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 3
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. 5
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster