ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Yabancı Dil İngilizce I REH205 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-B1 düzeyde zaman kalıplarını kullanır.
  2-Yaşadığı ortamı, kişileri ve nesneleri uygun kalıplar ve kelime dizgisi kullanarak belirtir.
  3-Farklı kültürlerle ilgili analiz yapar.
  4-Günlük hayatta kullanılan İngilizce yapı ve kelimeleri anımsar.
  5-Otel ve restoran gibi yerlerde kendini konuşarak tanımlar.
  6-Tek başına, bir arkadaşıyla ya da grup halinde çalışır.
  7-Günlük hayatta kullanılan İngilizce yapı ve kelimeler ile cümleler kurar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Soru cümlelerinde sözcük dizimi- Geniş zaman- Şimdiki zaman-Yaygın kullanılan eylem öbekleri- İnsanları fiziksel ve kişilik olarak tanıtma- Kıyafetleri tanıma- Yer edatları
  2 Otelde karşılaşılan problemler ve çözüm yolları ile ilgili ?There is a problem with? I have a problem with ?? şeklinde problem ifade etme ve I ?I will?? ifadesini kullanarak çözüm yolu önerme- Uzun zamandır görüşülmeyen bir arkadaşı selamlama
  3 Geçmiş zaman- Şimdiki zamanın hikayesi- Zaman sıralayıcılar ve bağlaçlar- Zaman ve yer edatları- Cümlede ve sözcükte vurgu ve tonlama
  4 be going to? yapısını kullanarak gelecekle ilgili planlardan ve tahminlerden bahsetme- Şimdiki zamanın gelecek zaman olarak kullanımı- Tanımlayıcı ilgi cümlecikleri- Havaalanları ile ilgili kelime çalışması,
  5 Restoranda sipariş verme ve sipariş alma- Restoranda karşılaşılan problemler ve çözüm yolları ile ilgili kendini ifade etme
  6 Restoranda sipariş verme ve sipariş alma- Restoranda karşılaşılan problemler ve çözüm yolları ile ilgili kendini ifade etme
  7 Sıfatların ve zarfların karşılaştırılması- Sıfatların üstünlük dereceleri- Nicelik sıfatları- Bir şehri tanıtma- Sağlık ve insan vücudu ile ilgili terimler
  8 Ara Sınav
  9 Will / Won?t? kullanarak gelecek zamanlı tahminlerde bulunma, karar verme, teklif verme ve söz verme- Zamanlar konu tekrarı- Yaygın olarak kullanılan zıt anlamlı fiiller- Fiillerde vurgu ve tonlama
  10 İngilizcede eylemlikler ve ulaçlar- Zorundalık belirten kip belirteçleri (must, have to, dont?t have to, mustn?t)- Niteleyici sözcükler (a bit, really vb.)
  11 Should? kip belirteci ile tavsiyelerde bulunma- Tip 1 koşul cümleleri- İyelik zamirleri- Durum zarfları-
  12 Tip 2 koşul cümleleri- Yakın geçmiş zamanın for ve since ile kullanımı- hayvanlar ile ilgili kelimeler- korkularla ilgili kelimeler- Biyografi yazma
  13 Edilgen çatı, ?Used to? ile geçmiş alışkanlıklardan bahsetme- ?Might? kip belirteci- okul dersleri ile ilgili terimler
  14 Hareket, yer, yön edatları- Deyimsel fiillerde sözcük dizimi-?So ve Neither ifadeleri ile söylenenlere karşılık verme- Spor terimleri- Yaygın olarak kullanılan deyimsel fiiller
  15 miş li geçmiş zaman- Dolaylı anlatım- Yardımcı fiil kullanılmadan yapılan soru cümleleri, ?Say? ve ?Tell? arasındaki fark
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör yabancı dil öğretim elemanı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları yabancı dil öğretim elemanı
  Kaynaklar Christina Latham-Koenig, C. O. (2016). English File Pre-Intermediate Student`s Book. Oxford: Oxford University Press. Christina Latham-Koenig, C. O. (2016). English File Pre-Intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press.
  Yardımcı Kitap Mirici, İ. H. ve Dağabak, F., (2016) A Practical Guide to Advanced English Grammar, (10. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi
  Dersin Amacı Orta üstü ve ileri düzeyde öğrencilerin 4 dil becerisini (okuma, yazma, konuşma, dinleme) kazanmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Soru cümlelerinde sözcük dizimi- Geniş zaman- Şimdiki zaman-Yaygın kullanılan eylem öbekleri- İnsanları fiziksel ve kişilik olarak tanıtma- Kıyafetleri tanıma- Yer edatları, Otelde karşılaşılan problemler ve çözüm yolları ile ilgili ?There is a problem with? I have a problem with ?? şeklinde problem ifade etme ve I ?I will?? ifadesini kullanarak çözüm yolu önerme- Uzun zamandır görüşülmeyen bir arkadaşı selamlama, Geçmiş zaman- Şimdiki zamanın hikayesi- Zaman sıralayıcılar ve bağlaçlar- Zaman ve yer edatları- Cümlede ve sözcükte vurgu ve tonlama, be going to? yapısını kullanarak gelecekle ilgili planlardan ve tahminlerden bahsetme- Şimdiki zamanın gelecek zaman olarak kullanımı- Tanımlayıcı ilgi cümlecikleri- Havaalanları ile ilgili kelime çalışması, Restoranda sipariş verme ve sipariş alma- Restoranda karşılaşılan problemler ve çözüm yolları ile ilgili kendini ifade etme, Restoranda sipariş verme ve sipariş alma- Restoranda karşılaşılan problemler ve çözüm yolları ile ilgili kendini ifade etme, Sıfatların ve zarfların karşılaştırılması- Sıfatların üstünlük dereceleri- Nicelik sıfatları- Bir şehri tanıtma- Sağlık ve insan vücudu ile ilgili terimler, Will / Won?t? kullanarak gelecek zamanlı tahminlerde bulunma, karar verme, teklif verme ve söz verme- Zamanlar konu tekrarı- Yaygın olarak kullanılan zıt anlamlı fiiller- Fiillerde vurgu ve tonlama, İngilizcede eylemlikler ve ulaçlar- Zorundalık belirten kip belirteçleri (must, have to, dont?t have to, mustn?t)- Niteleyici sözcükler (a bit, really vb.), Should? kip belirteci ile tavsiyelerde bulunma- Tip 1 koşul cümleleri- İyelik zamirleri- Durum zarfları-, Tip 2 koşul cümleleri- Yakın geçmiş zamanın for ve since ile kullanımı- hayvanlar ile ilgili kelimeler- korkularla ilgili kelimeler- Biyografi yazma, Edilgen çatı, ?Used to? ile geçmiş alışkanlıklardan bahsetme- ?Might? kip belirteci- okul dersleri ile ilgili terimler, Hareket, yer, yön edatları- Deyimsel fiillerde sözcük dizimi-?So ve Neither ifadeleri ile söylenenlere karşılık verme- Spor terimleri- Yaygın olarak kullanılan deyimsel fiiller, miş li geçmiş zaman- Dolaylı anlatım- Yardımcı fiil kullanılmadan yapılan soru cümleleri, ?Say? ve ?Tell? arasındaki fark
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. 4
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 3
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 5
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. -
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster