ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki Yabancı Dil İngilizce II REH206 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kendini orta seviyede ingilizce cümlelerle tanımlar.
  2-Sıfat cümlecikleri ile cümle kurar.
  3-Zarf cümlecikleri ile cümle kurar.
  4-İsim cümlecikleri ile cümle kurar.
  5-Günlük hayatta kullanılan İngilizce yapı ve kelimeler ile konuşur.
  6-Farklı kültürlerle ilgili analiz yapar.
  7-Bireysel, bir arkadaşıyla ya da grup halinde çalışma yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 1. Ünite geniş zaman ve şimdiki zaman, yiyecek teması
  2 1. Ünite gelecek zaman ifadeleri, aile teması ve kişilik sıfatları
  3 2. Ünite present perfect ve geçmiş zaman, para teması
  4 3. Ünite karşılaştırma ve üstünlük kalıpları, ulaşım araçları teması
  5 4. Ünite zorunluluk yapıları, -ed/ -ing ile biten sıfatlar, telefon dili
  6 5. Ünite geçmiş zaman ifadeleri
  7 Tekrar ve yardımcı kitap
  8 Ara Sınav
  9 6. Ünite edilgen cümleler, sinema ile ilgili kelimeler
  10 6. Ünite çıkarım yapıları: might, can`t, must vb. vücutla ilgili kelimeler
  11 7. Ünite Koşul cümlecikleri, eğitim ile ilgili kelimeler
  12 7. Ünite zarf cümlecikleri, ev ile ilgili kelimeler, yardımcı kitap
  13 8. Ünite isim cümlecikleri, -ing / to kalıpları, alışveriş ve iş teması
  14 9. Ünite koşul cümlecikleri, sıfatlar ve zarflar
  15 10. Ünite sıfat cümlecikleri, bileşik isimler, yardımcı kitap
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör yabancı dil öğretim elemanı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları yabancı dil öğretim elemanı
  Kaynaklar Christina Latham-Koenig, C. O. (2016). English File Intermediate Student`s Book. Oxford: Oxford University Press. Christina Latham-Koenig, C. O. (2016). English File Intermediate Workbook. Oxford: Oxford University Press.
  Yardımcı Kitap Mirici, İ. H. ve Dağabak, F., (2016) A Practical Guide to Advanced English Grammar, (10. Baskı) Ankara: Siyasal Kitabevi
  Dersin Amacı B2 düzeyde öğrencilerin 4 dil becerisini (okuma, yazma, konuşma, dinleme) ve orta üstü seviyede kelime bilgisi kazanmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği 1. Ünite geniş zaman ve şimdiki zaman, yiyecek teması, 1. Ünite gelecek zaman ifadeleri, aile teması ve kişilik sıfatları, 2. Ünite present perfect ve geçmiş zaman, para teması, 3. Ünite karşılaştırma ve üstünlük kalıpları, ulaşım araçları teması, 4. Ünite zorunluluk yapıları, -ed/ -ing ile biten sıfatlar, telefon dili, 5. Ünite geçmiş zaman ifadeleri, Tekrar ve yardımcı kitap, 6. Ünite edilgen cümleler, sinema ile ilgili kelimeler, 6. Ünite çıkarım yapıları: might, can`t, must vb. vücutla ilgili kelimeler, 7. Ünite Koşul cümlecikleri, eğitim ile ilgili kelimeler, 7. Ünite zarf cümlecikleri, ev ile ilgili kelimeler, yardımcı kitap, 8. Ünite isim cümlecikleri, -ing / to kalıpları, alışveriş ve iş teması, 9. Ünite koşul cümlecikleri, sıfatlar ve zarflar, 10. Ünite sıfat cümlecikleri, bileşik isimler, yardımcı kitap
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Turizm ve turizm rehberliği alanında kavramlar, ilkeler ve olgular hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. -
  2 İşletme, iktisat, hukuk, tarih ve coğrafya alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. -
  3 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Turizm rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur. -
  5 Turizm ve turizm rehberliği ile ilgili mevcut sorunları bilir; bu sorunları irdeleyebilir; tartışmalar gerçekleştirebilir; sorunlara analizci yaklaşımla bilimsellik çerçevesinde çözümler üretebilir. -
  6 Alternatif turizm türleri hakkında kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur. -
  7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte turizm işletmelerinde kullanılan iletişim teknolojilerini ve otomasyon sistemlerini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenir. 4
  8 Temel hukuk bilgisi ile birlikte turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur, turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. -
  9 Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygular. 4
  10 Turizmde meydana gelen değişmeleri inceleyerek yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar, yeni pazarlama, işletme ve yönetim anlayışlarını, hizmet süreçlerini takip edebilir, yeterli düzeyde katkı sağlayabilir. 5
  11 Dünya ve Türkiye turizm coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Türkiye?de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar. -
  12 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde öğrenir. -
  13 Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlara sahip olur. -
  14 Turizm sektörüne özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir. -
  15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur. Alanıyla ilgili bilgi ve düşüncesini yazılı ve sözlü olarak başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster